By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čas. -- R. 1862, č. 95, 25. 4.
Annotation: Popis pražských lidových slavností Slamník v Bubenči a Fidlovačka v Nuslích roku 1862.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 126, 8. 5., s. 1
Annotation: O špatmé kulturní úrovni českých slavností.
Article
3
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1848, č. 36, 11. 2., s. 143
Annotation: Otisk zprávy (ve stručnosti): klub slovanských poslanců zamýšlí uspořádat na Velehradě velkou náboženskou a národní slavnost na den sv. Cyrila...
Article
4
In: Světozor. -- Roč. 29, 1894/1895, č. 33, 28. 6. 1895, s. 396
Annotation: Referát o výše uvedené příležitostné publikaci vydané v Praze redakcí pořadatelstva chystaných moravských slavností na Národopisné výstavě...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 47, 21. 11., s. 9
Annotation: Pozdrav účastníkům slavnostního večera k osmdesátinám nepřítomné spisovatelky 11. 11.
Article
6
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1982, č. 2, s. 36-41
Annotation: Popis lidové tradice shazování kozla. Opsáno z publikace vydané v edici "Veselé chvíle v životě lidu českého".
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 167, 20. 6., večerní vydání, s. 1
Annotation: Referát o slavnostech pořádaných 19. června 1921; slavnostním řečníkem byl: Jirásek Alois.
Article
8
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 52, 2016, sv. 55, s. 461-462
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Divadelní listy. -- Roč. 4, 1883, č. 35, 15. 12., s. 290-294; č. 36, 31. 12., s. 304-306
Annotation: V textu otištěny blahopřejné dopisy a telegrafy ze slovanských zemí a českých měst k otevření: Národní divadlo.
Article
10
11
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 145, 28. 5., s. 3
Annotation: U příležitosti tradičních slavností českoslovanského studentstva v Praze byly v Uránii 27. 5. 1905 sehrány aktovky; zhodnocení jedné z nich...
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 189, 12. 7., s. 1
Annotation: O slavnostech k uctění: Jirásek Alois.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 188, 11. 7., večerní vydání, s. 1
Annotation: Slavnosti k uctění: Jirásek Alois se konaly v Náchodě 9. a 10. července 1921.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 187, 10. 8., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 194, 18. 8., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o oslavách Jana Nerudy spojených s výročím 60 let od jeho úmrtí.
Article
16
In: Moravská Orlice. -- Roč. 32, 1894, č. 177, 8. 7., s. 2
Annotation: Článek; shora jmenované staroslovanské zvyky budou provedeny při národní slavnosti v Napajedlech dne 12. a 15. srpna 1894; připojen program slavnosti.
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 6, 1898, č. 138, 19. 6., s. 1
Annotation: O přípravách oslav a zahraničních delegacích, které se sjíždějí na slavnosti k poctě: Palacký František.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Zpráva o chystaném plesu Syndikátu českých spisovatelů.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 52, 8. 7., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o průběhu oslav.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 145, 16. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o průběhu oslav uctění 15. výročí úmrtí V. Vančury.
Article