By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...slovenská literární historie...
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 17, 1941, s. 179n
Annotation: Pokračování článku z Zeitschriftu 15, 1938, 155n; referáty o slovenských literárně historických publikacích novější doby.
Article
2
...slovenská literární historie...
In: Zeitschrift für slavische Philologie. -- Roč. 15, 1938, s. 155-169
Annotation: Referáty o 16 publikacích pojednávajících o slovenském duchovním vývoji převážně v 19. století.
Article
3
...slovenská literární historie...
In: Elán. -- Roč. 8, 1937/1938, č. 8, apríl 1938, s. 4
Annotation: O těžkostech slovenské literární historie; je třeba monografického zpracování od základů.
Article
4
...slovenská literární historie...
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 27, 1986/1987, č. 10, červen 1987, s. 317
Annotation: Recenze.
Article
5
...slovenská literární historie...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 111, 1988, č. 2, s. 125-128
Article
6
...slovenská literární historie...
In: Lidové noviny. -- Roč. 30, 1922, č. 503, 7. 10., s. 7
Annotation: Tato publikace pro slovenské školy uvedeného typu vyšla v Praze u nakl. J. Otto v letošním roce.
Article
7
...slovenská literární historie...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, s. 116
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference pořádané 6.-7. 6. 1978 (Smolenice).
Article
8
...slovenská literární historie...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1981, č. 10, 4. 3., s. 3
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference pořádané 6.-7. 6. 1978 (Smolenice).
Article
9
...slovenská literární historie...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 37, 1981, č. 88, 14. 4., s. 5
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference pořádané 6.-7. 6. 1978 (Smolenice).
Article
10
...slovenská literární historie...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 33, 19. 8., s. 6-7
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference pořádané 6.-7. 6. 1978 (Smolenice).
Article
11
...slovenská literární historie...
In: Prager Presse. -- Roč. 14, 1934, č. 158, 12. 6., odpolední vydání, s. 6
Annotation: O životní pouti a literární činnosti slovenského komenologa, který zemřel ve vídeňské nemocnici Milosrdných bratří (nar. 1862); o jeho připravovaných...
Article
12
...slovenská literární historie...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 24, 1983, Heft 2, s. 389-390
Annotation: Nekrolog člena Společnosti pro vědy a umění (22. 12. 1923, Bratislava - 2. 10. 1983, Landsberg).
Article
13
...slovenská literární historie...
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 106, 1990, č. 4, s. 76-92
Annotation: Studie.
Article
14
...slovenská literární historie...
In: Slovenské smery. -- Roč. 1, 1933/1934, č. 4/5, leden 1934, s. 208
Annotation: Referát o díle: Vlček Jaroslav, Dejiny literatúry slovenskej. III. vydání 1934.
Article
15
...slovenská literární historie...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 1, s. 112-114
Annotation: Nekrolog (k 3. 9. 1992).
Article
16
...slovenská literární historie...
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 29, 1989, č. 13, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
...slovenská literární historie...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 10, 5. 3., s. 3
Annotation: V cyklu Čs. literární kontext.
Article
18
...slovenská literární historie...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 79, 5. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
...slovenská literární historie...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 565-567
Annotation: Recenze.
Article
20
...slovenská literární historie...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 368-369
Annotation: Recenze knihy o českých a slovenských autorech 20. století.
Article