By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Ipeľ, 1994-1995
...slovenská literatura...
Serial
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 1, 4
Annotation: O postavení slovenské literatury, zejména po roce 1989.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 145, 22. 6., s. 5
Annotation: Též o vztazích literárních.
Article
4
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 27, 27. 10., s. 1-2
Annotation: Rozhovor v předvečer posledního čs. státního svátku, též o česko-slovenské kulturní vzájemnosti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 22. 11., s. 5
Annotation: O Literárny týždenník a jeho nacionalistických pozicích.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 128-129
Annotation: Také o životě literárním.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 10, říjen, s. 134-135
Annotation: Také o životě literárním.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1963, č. 25, 20. 6., s. 1
Annotation: Zhodnocení akce.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 19, 1963, č. 137, 9. 6., s. 5
Annotation: Kritický přehled.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 114-115
Annotation: O humoru, satiře a sebeironii v současné literatuře; úvodní článek k ukázkám (s. 116-121).
Article
11
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 75, 1966, č. 3, s. 422-425
Annotation: K bratislavské poradě 29. - 30. 11. o připravované publikaci.
Article
12
by Tomčík, Miloš, 1922-2009
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966
Annotation: S kapitolami Slovenská literatúra 20. storočia, Slovenská literatúra medzi dvoma vojnami a Súčasná slovenská literatúra.
Book
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 22, 1966, č. 14, 15. 1., s. 2
Annotation: Přehled poezie a prózy vydané v roce 1965.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 22, 1966, č. 91, 2. 4., s. 3
Annotation: Přehled básnických a prozaických novinek.
Article
15
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 2, 12. 2., s. 146-148
Annotation: Studie.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 1, leden, s. 80-81
Annotation: Konfese.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 22, 25. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 132, 7. 6., příl. Dnes plus, s. 4
Annotation: Fejeton o česko-slovenských literárních vztazích.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 29, 17. 7., s. 16
Annotation: Přehledová recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 50, 15. 12., s. 7
Annotation: Přehled současného kulturního a literárního dění.
Article