By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...slovenská literatura pro děti...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 68, 21. 3., s. 5
Annotation: O současném stavu.
Article
2
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 536-539
Annotation: Kritický přehled knih pro děti a mládež jednotlivých spisovatelů regionu.
Article
3
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 6, červen, s. 359-363
Article
4
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 1, leden, s. 4-7
Annotation: O literatuře pro děti a mládež na Slovensku v posledním čtvrtstoletí.
Article
5
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 6, červen, s. 364-365
Article
6
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 2, únor, s. 74-79
Annotation: Přehledová studie o vývoji slovenské literatury pro děti a mládež od nejstarších dob do osvícenství; prvá část přehledu.
Article
7
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 7, září, s. 444-451
Annotation: Přehledová studie od třicátých let 20. století do současnosti.
Article
8
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 3, březen, s. 97-99; č. 4, duben, s. 97-99
Annotation: Rozbor současné slovenské literatury pro mládež.
Article
9
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 3, březen, s. 97-103; č. 4, duben, s. 162-167
Annotation: Rozbor 15 současných prozaických slovenských knih pro mládež.
Article
10
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 10, říjen, s. 440-446
Annotation: Kritický přehled tvorby pro mládež nové prozaické generace.
Article
11
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 2, únor, s. 91
Annotation: Recenze.
Article
12
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 4, duben, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
13
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 6, červen, s. 380-389
Annotation: Mj. o klasické slovenské literatuře pro děti.
Article
14
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 1, leden, s. 13-17
Annotation: O vývoji epického žánru v období meziválečném a poválečném.
Article
15
...slovenská literatura pro děti...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1969, č. 47, 25. 2., s. 5
Annotation: O současné slovenské básnické a prozaické tvorbě.
Article
16
...slovenská literatura pro děti...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1970, č. 14, 1. 4., s. 4
Annotation: Přehled nových slovenských knih.
Article
17
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 2, únor, s. 114-119
Annotation: O současném stavu slovenské literatury pro děti a mládež.
Article
18
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 299
Annotation: Průvodní poznámka k ukázkám z připravované knihy pro děti.
Article
19
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 4, duben, s. 242-247
Annotation: O textově - výtvarně - zvukových publikacích pro děti předškolního věku na Slovensku, např. o kreslených seriálech, knižních hračkách,...
Article
20
...slovenská literatura pro děti...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 5/6, červen/červenec, s. 241-245
Annotation: Zhodnocení tvorby pro děti.
Article