By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 3, 12. 3., s. 196
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 8/9, 14. 12. 1966, s. 10
Annotation: Článek.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1976, č. 263, 4. 11., s. 5
Annotation: Přehled současného repertoáru.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 13, 26. 3., s. 4
Annotation: Přehledový článek o novinkách druhé poloviny roku 1963.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 5, 6. 1., s. 4
Annotation: Přehledový článek.
Article
6
In: České slovo. -- Roč. 20, 1928, č. 2, 3. 1., s. 1
Annotation: Pastýřská hra.
Article
7
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 8, s. 49-54
Annotation: Divadelní hra.
Article
8
In: Divadlo. -- Roč. 17, 1966, č. 3, březen, s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1965, č. 42, 14. 10., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 49, 7. 12., s. 3
Annotation: Referát o inscenacích Slovenského národního divadla v ND v Praze.
Article
11
by Smolinský, Andrej, Štúrová, Nelly, 1929-1998
Published Praha : Divadelní ústav, 1966
Annotation: Soupis inscenací v slovenských divadlech; se seznamy umělců.
Book
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 106-111
Annotation: Analýza žánru na základě současné slovenské tvorby.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 12, 24. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s ředitelem Slovenské televize o soutěži na původní hru k 50. výročí KSČ.
Article
14
15
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 9, 1974, č. 35, 21. 8., s. 4-5
Annotation: Přehled dramatické tvorby s přihlédnutím k dílům adaptovaným pro televizi.
Article
16
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1973, č. 3, s. 90-97
Annotation: Přehledový referát.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 30, 1974, č. 198, 22. 8., s. 4
Annotation: Přehled vývoje slovenského dramatu a jeho českých inscenací.
Article
18
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1964, č. 5, květen, s. 65-67
Annotation: Přehled uvedených her od r. 1929 do současnosti.
Article
19
In: Kulturní noviny : týdeník pro umění, vědu a politiku. -- ISSN 0454-5958. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 5. 4., s. 6
Annotation: Článek o současné slovenské rozhlasové hře.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 48, 1968, č. 41, 11. 2., s. 4
Annotation: Článek o současné rozhlasové hře na Slovensku.
Article