By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 4, 1960, s. [217]-[237]
Annotation: Básně, fragmentární zápisky, záznam snu a surrealistická povídka; s datací 1960.
Article
3
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. 2, 1979, leden, s. [25]-[28]
Annotation: Soubor básnických textů a próz doplněný o výňatky z literatury, konkrétně z děl S. Daliho ("Dobytí iracionálna") a A. Schopenhauera ("Životní...
Article
4
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. 3, [1979], [březen], s. [20]
Annotation: Krátké prózy ve formě záznamů snů.
Article
5
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. [4], 1980, s. [33]
Annotation: Krátké prózy ve formě záznamů snů.
Article
6
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. [4], 1980, s. [36]
Annotation: Krátká próza ve formě záznamu snu.
Article
7
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. [4], 1980, s. [45]-[46]
Annotation: Próza a báseň ve formě záznamů snů; s přípisky "bezprostřední záznam" ("Sen"), "zaznamenáno ráno v práci" ("Sen o Kájovi").
Article
8
In: HHCH [samizdat]. -- Sv. 5, [198u], s. [43]-[51]
Annotation: Soubor krátkých próz psaných formou záznamů snů.
Article
9
In: Nějakej vodnatelnej papírovej člověk [samizdat]. -- S. 14-25
Annotation: Próza - záznam snu a básně; s datací: 9. 3. 77, 10. 3. 77, 14. 3. 77, 15. 3. 77, 21. 3. 77, 23. 4. 77, 25. 4. 77, 4. 5. 77, 14. 5. 77 a 30. 6. 77.
Book Chapter
10
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 28
Annotation: Krátká próza ve formě záznamu snu; s datací "6. 4. 75/1.30 hodin" a s poznámkou "na základě tohoto snu jsem napsal jeden ze svých pseudoscénářů...
Book Chapter
11
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 8-9
Annotation: Krátké prózy ve formě záznamů snů, očíslované (1.-13.) a více méně variující totéž snové téma; s datací 1973-1979.
Book Chapter
12
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 16
Annotation: Surrealistický text na pomezí básně v próze a pojednání (o snech); s datací 1982.
Book Chapter
14
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 13
Annotation: Báseň a krátká próza, obojí v podobě záznamů snů.
Book Chapter
15
16
17
by Kolář, Jiří, 1935-2015
Published Plzeň : Pro libris, 2014.
Annotation: Soubor próz-snů; s uvedeným doslovem.
Book
19
In: Otevřená hra : mezi surrealismem a surracionalismem : antologie tvorby Surrealistické skupiny v Československu 1969-1979 [samizdat]. -- S. 162-171
Annotation: Filmový scénář na motivy autorových snů; s datací Praha 1975 - 1978.
Book Chapter