By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 43, 20. 2., s. 9
Annotation: Článek o rozboru DNA B. Němcové, který by měl přispět k osvětlení otázek o jejím původu.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 180, 3. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 30, s. 1, 3
Annotation: Článek o nejasném původu B. Němcové shrnuje dosavadní stav bádání v této oblasti.
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 216, 6. 8., s. 3
Annotation: O článku: Kachník J. v: Časopis vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, zabývajícího se otázkou rodiště: Komenský Jan Amos, která není...
Article
4
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 205, 31. 8., s. 5
Annotation: Podle článku: Čapek J. B. v Činu se Dreiser Theodor sám chlubí svým českým původem.
Article
5
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 68, 2018, č. 1, s. 5-40
Annotation: Studie.
Article
6
In: Přísně tajné!. -- ISSN 1212-7620. -- R. 2017, č. 3, 18. 5., s. 127-137
Annotation: Článek popisující vývoj užití techniky analýzy DNA, mj. na příkladech pátrání po původu B. Němcové a T. G. Masaryka.
Article
7
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 7, 2016, č. 2, s. 181-209
Annotation: Studie nahlíží na uměleckou produkci doby předbřeznové a revoluční. Autor klade důraz na sociální a politickou imaginaci spisovatelů, které...
Article
8
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 4, duben, s. 22
Annotation: Soubor zpráv, mj. o publikaci portrétu K. Poláčka a R. Weinera v Lidových novinách v rámci seriálu "120 let v dobré společnosti".
Article