By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 3
Annotation: Historicko retrospektivní úvaha.
Article
2
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 214-217
Annotation: "Tahle otázka, samozřejmě kladně zodpověděná, posloužila už mnohokrát ve volebním boji a nemohla snad ani být brána vážně. Ale tentokrát...
Article
3
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 1, 1. 1.
Annotation: Novoroční úvaha o velkolepých sice lidských objevech a vynálezech, jež jsou výsledkem lidského rozumu, jež však nejsou provázeny mravním pokrokem;...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 44, 21. 2., s. 3
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732x. -- Roč. 15, 1959, č. 256, 25. 10., s. 4
Annotation: Článek o roli literatury v socialistickém uspořádání státu.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 172, 17. 7., s. 2
Annotation: Článek o roli poezie v životě socialistického člověka a způsobech, jakými by mu měla být předávána.
Article
7
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 9, 1920, č. 184, 14. 8., s. 2
Annotation: O rodícím se socialistickém umění.
Article
8
In: Dělnické listy. -- Roč. 3, 1880, č. 22, 17. 11., s. 169-171
Annotation: Poměr lidu a socialismu k umění.
Article
9
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 33-35
Annotation: Autor zde odmítá referát ve Svobodných novinách, kde nějaký novinář velice chválí knihu dynamoarchického autora. Přímo se mu hnusí socialistické...
Article
10
In: Var. -- ISSN 2336-8632. -- Roč. 4, 1951, č. 19/20, 15. 2., s. 619-623
Annotation: Esej o spisovatelském povolání.
Article
11
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 7, [1981], s. 47-53
Annotation: Úvahy z psychologie a sociologie o lidských hodnotách a směřování socialistické společnosti.
Article
13
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 3, 1952, č. 10, 15. 10., s. 158-160
Annotation: Článek o propagaci JZD na Chodsku skrze poezii, s ukázkami.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 6, červen, s. 97-98.
Annotation: Článek.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 22, 16. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o obrodě národního života.
Article
16
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 3, 1949, č. 5/6, s. 43
Annotation: Reorganizace divadelního života po roce 1945 a 1948.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 3, 1948, č. 1, 21. 10., s. 16-26.
Annotation: J. Chalupecký se kriticky vymezuje proti averzi socialistických kritiků k modernímu umění, dále se věnuje vztahu umění a marxismu, umění a...
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [3], březen, s. 63-67
Annotation: Úvaha o politických cílech socialismu.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 274, 22. 11., s. 4
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 20-24
Annotation: Politický komentář.
Article