By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 48, 1. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 1
Annotation: Úvodní článek.
Article
3
by Cigánek, Jan, 1930-2004
Published Praha : Obelisk, 1972
Annotation: Monografie s kapitolami Spor o sociologii umění, Umění jako sociální fenomén, Umělec v poli sociologie a Konzument čili problém funkcí.
Book
4
by Šubrt, Jiří, 1958-, Šubrt, Jiří, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Sborník převážně sociologických statí Jiřího Šubrta vydaný k jeho 60. narozeninám; s uvedeným rozhovorem odhalujícím též beletristickou...
Book
5
In: Věda a život. -- Roč. 10, 1944, s. 89-96
Annotation: "Ačkoliv je pojem práce mnohoznačný a ač bývá velmi různě chápán, zdá se přece, jako by věda, zejména sociologie, již dospěla k jeho přesnějšímu...
Article
6
Published Praha : Academia, 1969-1990.
...sociologie...
Journal
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 10, 1975, č. 2, s. 21-25
Annotation: Sociologická analýza vztahu ke čtení a literatuře u učňovské mládeže.
Article
8
by Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1990.
Annotation: Studie.
Book
9
by Šubrt, Jiří, 1958-, Německý, Marek, 1975-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje sociologickým konceptům sociální role a sleduje proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického...
Book
10
by Janák, Dušan, 1979-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Annotation: Monografie představuje syntetické zpracování klasické sociologické teorie ve středoevropském kontextu z pohledu dějin idejí; věnuje se institucionalizaci...
Book
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 44-49
Annotation: Reakce na článek: Šabouk Sáva, Několik glos k Petruskově stati aneb O dluzích sociologie literatury sémiotice umění (LM 18, 1989, č. 1, s. 59-74).
Article
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 7, 1970, č. 3, září, s. 212-227
Annotation: Studie.
Article
13
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 4, s. 90-93
Annotation: O nutnosti koordinovat empirické výzkumy.
Article
14
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 2, s. 14-19
Annotation: Studie o současném stavu sociologie umění u nás a ve světě.
Article
15
16
17
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 4, září, s. [129]-[130] (1-2)
Annotation: Prohlášení.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 28, 13. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 3
Annotation: O vztahu ze sociologického hlediska.
Article
20
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1989, č. 10, říjen, s. 28-32
Annotation: Rozhovor; též o sociologii literatury.
Article