By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"sociologie kultury" » "sociologie kultura", "sociologie kulturni"
1
by Lawless, Robert, 1937-2012
Published Olomouc : Votobia, 1996.
Annotation: Studie, s kapitolami: Modely v sociálních vědách; Pojem kultury; Kulturní změna; Kultura a instituce; Kultura a demografie; Kultura a ekologie.
Book
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 10/11, s. 18-19
Annotation: Úvaha o čtení pohádek dětem a jeho možném přežitku.
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 9. 2012
Annotation: Recenze knihy Kultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 16, 1. 8., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 867-869
Annotation: Úvodní komentář k překladu studie G. Johnstona; připojena "Poznámka pro českého čtenáře" od G. Johnstona (s. 869).
Article
6
by Wilke, Jürgen, 1943-
Published Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2008.
Annotation: Monografie představuje historii médií od jejich počátků až do 20. století a popisuje vývoj publicistiky tištěných médií, filmu a rozhlasu;...
Book
7
by Szaló, Csaba, 1968-
Published Praha : Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Masarykova univerzita, 2017.
Annotation: Monografie nabízí možný způsob porozumění obrazu vykořeněnosti dnešního člověka prostřednictvím interpretace našich sdílených smyslových...
Book
8
In: Slovo [samizdat]. -- Č. 6, r. 1980, listopad, s. 19-20
Annotation: Úryvky z eseje, kde se autor snaží klasifikovat kulturu na náročnou, střední a brutální; publikováno v rámci bloku nazvaného "Dialog o masové...
Article
9
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 73-80
Annotation: Polemika s konceptem uměleckého výzkumu a úvaha o jeho společenském významu.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Úvaha o současné roli spisovatele.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 2, únor, s. 31
Annotation: Úvodní slovo k seriálu statí, které budou mapovat vytváření populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století.
Article
13
by Zahrádka, Pavel, 1977-
Published Brno : Host, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zabývající se estetikou prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírající se o empirické poznatky kulturní sociologie a výzkumu...
Book
15
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 136-137
Annotation: Recenze.
Article
16
by Paulíček, Miroslav, 1982-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.
Obsah knihy
Annotation: Kniha se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění, autor s těmito pojmy pracuje jako se vzájemně nesoupeřícími sociologickými...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 4
Annotation: Stať o aktuální situaci divadla a divadelnictví na venkově a možnostech na zlepšování.
Article
18
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 9, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
19
20
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 14. 1. 2010
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article