By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...souborná díla...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 129, 4. 6., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 21, s. 2 (6)
Annotation: Rozbor současné kulturní situace, hlavně literatury a divadla. S částmi 1. Význam duchovního rozměru člověka v minulosti a dnes, 2. Rozklad...
Article
2
...souborná díla...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 527-531
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
3
...souborná díla...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 12, 20. 3., příl. Divadelní tvorba, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
4
...souborná díla...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 7, 1974, č. 241, 5. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
...souborná díla...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 48, 28. 11., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
...souborná díla...
online
In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 23, 1974, č. 21, s. 209-215
Annotation: Rozbor jednotlivých statí sborníku.
Article
7
Published Popovice : Okresní muzeum Podblanicka, 1974.
...souborná díla...
Annotation: Soupis.
Book
8
...souborná díla...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 3, 15. 6., s. 74
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
9
...souborná díla...
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 7, 2001/2002, č. 5, srpen 2002, s. 30
Annotation: O úrovni příspěvků v studentském sborníku Artemisia.
Article
10
...souborná díla...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 10, Recenzní příloha, s. 13-14
Annotation: Recenze.
Article
11
...souborná díla...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 1, 6. 1., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání reprintu; v rubrice Knihy.
Article
12
...souborná díla...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 5, 7. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
...souborná díla...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 230, 9. 10., s. 11
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z konference na Bítově r. 1996.
Article
14
...souborná díla...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 1, březen, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
15
...souborná díla...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 23, 1971, č. 3, s. 464
Annotation: Recenze.
Article
16
...souborná díla...
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 3, 1971, č. 8, s. 256
Annotation: Recenze.
Article
17
...souborná díla...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 307, 29. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
...souborná díla...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1971, č. 228, 16. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor s redaktorem.
Article
19
...souborná díla...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 53, 1971, č. 3, s. 165-167
Annotation: Recenze.
Article
20
...souborná díla...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 30, 1974, č. 85, 10. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article