By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 74, 29. 3., s. 7
Annotation: Zpráva o konferenci PEN klubu konané ve dnech 23.-24. 3. 1994 v Brně.
Article
2
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 98, 27. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o setkání českých a slovenských spisovatelů v Komárně ve dnech 18.-20. 4. 94.
Article
3
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 8, říjen, s. 3
Annotation: Zpráva o zřízení nadace Obratník s cílem podporovat mladou českou básnickou produkci.
Article
4
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 272, 19. 11., příl. Nedělní LN, č. 46, s. 4
Annotation: Satirický fejeton.
Article
5
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 146, 25. 6., s. 7
Annotation: Zpráva o setkání českých a slovenských spisovatelů v Lukově na Zlínsku.
Article
6
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 150, 30. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o setkání spisovatelů ve dnech 22. a 23. 6.
Article
7
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 24, 1993, č. 17, 26. 4., s. 13
Annotation: Referát o Klubu spisovatelů, jehož provoz byl 26. 3. 1993 ukončen.
Article
8
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 254, 28. 10., s. 5
Annotation: Referát o třídenním semináři členů literárního klubu pobočky SČS v Plzni v Žinkovech.
Article
9
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 9, 23. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor se zakladatelem.
Article
10
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 2, 8. 3., s. 8
Annotation: Postoj k spisovatelské vrcholné organizaci.
Article
11
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 4, 22. 3., s. 2
Annotation: K ukončení činnosti Svazu neboli Sdružení českých spisovatelů 7. 3.
Article
12
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 2
Annotation: O spisovatelské organizaci vzniklé 28. 11. 1989 z Klubu nestraníků.
Article
13
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: K rozpuštění Pražského literárního klubu SČS.
Article
14
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 6, 8. 2., s. 2
Annotation: Oznámení podepsáno 27 spisovateli.
Article
15
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 6, 8. 2., s. 2
Annotation: Výzva k přijetí spisovatelů odborné literatury do spisovatelské organizace.
Article
16
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: O schůzce zástupců spisovatelských organizací 14. 2.
Article
17
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 17. 1., s. 4
Annotation: Glosa k jednáním o spisovatelských organizacích.
Article
18
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 22, 30. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o ustavení a činnosti.
Article
19
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 11, 3. 7., s. 31
Article
20
...spisovatelské a literárněvědné organizace...
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 13, 20. 3., s. 31
Annotation: Reportáž o schůzi na Dobříši 7. 3., kde byl zrušen ústřední spisovatelský orgán.
Article