By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...společnost...
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 4, s. 68-73
Annotation: Článek o uchovávání korespondence jakožto pamětí jednotlivce i společnosti a využití digitálních technologií v rámci programu "Paměť v...
Article
3
In: Slovo [samizdat]. -- Č. 1, r. 1980, s. [39]
Annotation: Redakcí vybrané úryvky z Werichových blíže nespecifikovaných textů.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Orientace, s. ii
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 295, 17. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton o zlepšovatelských návrzích.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 304, 29. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton o svazáckých brigádách.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 276, 25. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton o pracovní vášni.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 1, 19. 1., s. 6
Annotation: Úvaha.
Article
9
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 10, 1. 8. 1948, s. 334-335
Annotation: Článek o situaci soudobého umění a kultury.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 7, 13. 2., s. 44-47
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 24. 12., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
12
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 18-19
Annotation: Citáty z práce V. Černého "Boje a směry socialistické kultury".
Article
13
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 11. 2014
Annotation: Anketa, v níž dotazované kulturní osobnosti odpovídaly na následující otázku: "Jaké jsou podle vašeho názoru tři nejpodstatnější jevy,...
Article
14
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 16. 4., s. 17-18
Annotation: Esej na téma přežití kultury v době koronavirové pandemie.
Article
16
In: Prager Presse. -- Roč. 2, 1922, č. 346, 17. 12., odpolední vydání, příl. Dichtung und Welt, č. 51, s. 2-3
Annotation: Aus der Rosenkreutzer in Böhmen. O tajných společnostech 17. a 18. století. Rosenkruciáni ze 17. století a Die goldenen Rosenkreutzer v 18. století;...
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 31, 19. 1., s. 7
Annotation: Z prvního zasedání 3 subkomisí ustavených: Společnost národů v Paříži koncem prosince 1922. Subkomise pro intelektuální vlastnictví (zkoumá...
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 348, 17. 12., s. 3
Annotation: O šíření vzdělanosti a sbližování mezi společenskými třídami. - Článek podepsán řeckým písmenem omega.
Article
19
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 6, 1889, č. 15, 1. 8., s. 232-233
Annotation: Úvaha Novákové se zabývá současnými poměry české společnosti, ve které převládá zášť, sobectví a prospěchářství. Dále autorka srovnává...
Article
20
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 12, 2013, č. 3/4, s. 10-14
Annotation: Rozhovor s připojeným medailonem.
Article