By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 11. 1., s. 24
Annotation: Fejeton o rozdělení české společnosti, o elitách a pražské kavárně.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 6, 1981, č. 6, únor, s. 363-366; č. 7, březen, s. 407-409
Annotation: Esej o osobním vztahu autora ke komunismu a o tom, jak tento režim vnímá v kontextu doby i historie.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2014, č. 51, 22. 12.
Annotation: Odpověď na anketní dotazy: 1) Která kniha, výstava, film, koncert či divadlo z letošního roku patří mezi vaše nejsilnější zážitky?; 2)...
Article
5
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 34-36
Annotation: Úvaha nad stavem tehdejší společnosti a politického nastavení režimu, zejména pak o tom, proč se lidé vyhýbají práci, resp. proč pracovat...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 9, 16. 11., s. 44-45
Annotation: Anketní odpovědi.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 6, únor, s. [387]
Annotation: Úryvek polemické glosy aktuální společensko-politické situace v Polsku.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 266, 13. 11., příl. Salon, č. 896, s. 3, 5-6
Annotation: Odpovědi na otázky týkající se role intelektuála v politice, svobody společnosti před a po listopadu 1989 a proměny vztahu mocných a bezmocných.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 8. 2017
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Paseka; s úvodní poznámkou.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 40, 4. 10., s. 10-13
Annotation: Komentář ke knize D. Ratha (a knize odposlechů Spis Rath).
Article
11
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 8-9
Annotation: Poezie v próze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 7, 13. 2., s. 44-47
Annotation: Rozhovor.
Article
13
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 12, s. 20-21
Annotation: Komentovaný přetisk politického článku J. Nerudy (Národní listy, 14. 12. 1866).
Article
14
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 3, [duben], s. 13
Annotation: Úvaha o nesmyslnosti procesu resocializace prostřednictvím trestu vězeni.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 9-15
Annotation: Rozhovor s politologem a novinářem O. Slačálkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 7. 2017
Annotation: Sloupek; připojen soupis spisů K. Čapka vycházejících v letech 1980-1995 v Československém spisovateli.
Article
17
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], s. [45]
Annotation: Úryvek eseje o demokratizačních procesech v současném rozložení politických sil; úryvek se týká "neúprosnosti" času, který způsobil, že...
Article
18
by Djilas, Milovan, 1911-1995
Published Praha : Academia, 2019.
Annotation: Monografie představuje analýzu a kritiku komunistických ideových a ideologických východisek; s redakční poznámkou (s. [221]).
Book
19
by Junek, Václav, 1950-, Hejna, Tomáš, 1991-
Published Praha : Olympia, 2018.
Annotation: Mononografie se věnuje historii první Československé republiky a analyzuje důsledky politických rozhodnutí jejích politiků; s Jmenným rejstříkem...
Book
20
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 54
Annotation: Glosa uvozena Stendhalovým úryvkem o kyselém bonbónu. Smějeme se těm, kteří si ho vezmou. Ale současnost se také stává hořkým bonbónem....
Article