By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 16, 2017, č. 6, červen, s. 27
Annotation: Medailon Blanky Hejtmánkové, učitelky češtiny na plzeňské konzervatoři, která podporuje studenty v literární činnosti.
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 50-57
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 57).
Article
3
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 25, červen, s. 33-40
Annotation: Úryvek rukopisu „Věci, které se snadno zapomenou“; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 39-40).
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 5. 2018
Annotation: Autor ve svém sloupku vzpomíná na svou gymnaziální profesorku literatury, která v období autorových tvůrčích počátků jeho tvorbu přísně...
Article
5
In: České noviny. -- R. 1883, č. 147, 22. 6., s. 2
Annotation: Zpráva, že poprvé složila žena, A. Šemborová, učitelské zkoušky pro gymnasium.
Article
6
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2016, č. 64, prosinec, s. 17-19
Annotation: Vzpomínka na autorčino setkání s V. Urbánkovou v Městské knihovně v Bystřici nad Pernštejnem (8. 11. 2016) a během svých středoškolských...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article