By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...starší česká literatura...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 34, 1950/1951, č. 1, listopad 1950, s. 27-38
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje oddíl "Starší česká literatura".
Article
2
...starší česká literatura...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 34, 1950/1951, č. 3, červenec 1951, s. 136-[144] a č. 4, prosinec 1951, s. 173-178
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje oddíl "Starší česká literatura".
Article
3
...starší česká literatura...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 34, 1950/1951, č. 4, prosinec 1951, s. 178-187
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje oddíl "Starší česká literatura".
Article
4
...starší česká literatura...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 33, 1949/1950, č. 1, listopad 1949, s. 27-38; č. 2, leden 1950, s. 70-81; č. 3, duben 1950, s. 125-127
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje oddíl "Starší česká literatura".
Article
5
...starší česká literatura...
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 33, 1949/1950, č. 3, duben 1950, s. 127-137; č. 4, červen 1950, s. 174-185
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Obsahuje oddíl "Starší česká literatura".
Article
6
...starší česká literatura...
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 375-385
Annotation: Rozbor obsahu kodexu, pocházejícího z katedrály sv. Víta.
Article
7
8
9
...starší česká literatura...
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 8, 1991, s. 59-63
Annotation: O připravovaném úplném katalogu prvotisků (na 3000 svazků) uložených v odd. rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze; též o několika...
Article
10
...starší česká literatura...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 4, s. 419-424
Annotation: Přehledová stať (první část - soupis památek - viz Slavia 32, 1963, s. 452-457).
Article
11
...starší česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 4, s. 349-367
Annotation: Studie.
Article
12
...starší česká literatura...
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 15, 1991, s. 59-70
Annotation: Studie.
Article
13
...starší česká literatura...
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 15, 1991, s. 91-96
Annotation: Komentář k otištěné edici (s. 97-98); s poznámkami k edici (s. 99).
Article
14
...starší česká literatura...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 5, s. 180-obálka s. 3
Article
15
...starší česká literatura...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 7, s. 252-3. s. obálky
Annotation: O knihách tištěných do r. 1500.
Article
16
...starší česká literatura...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 114, 1991, č. 4, s. 246-254
Annotation: Komentář k edici pašijových textů z počátku 15. století.
Article
17
...starší česká literatura...
In: Setkání. -- ISSN 0862-6391. -- Roč. 4, 1993, č. 3, s. 26-27
Article
18
...starší česká literatura...
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1990, č. 6, červen, s. 123
Annotation: O podlažickém Kodexu; (Codex gigas).
Article
19
...starší česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 419-424
Annotation: O skladbě z roku 1601.
Article
20
...starší česká literatura...
In: České listy : nezávislé české noviny. -- Roč. 1, 1990, č. 15, 6. 12., s. 4
Annotation: Alexandreida.
Article