By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"statistika" » "slavistika", "stylistika"
1
In: Věda a život. -- Roč. 3, 1937, s. 433-438
Annotation: O pravdivosti a lživosti statistiky. O jejím vlivu.
Article
2
In: Kritische Blätter für Literatur und Kunst. -- Roč. 2, 1858, sv. 3, č. 34, s. 182-183
Annotation: Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörschelmann und Wappaeu's ... Amerika. Mexico. 1. Liefer. Leipzig, Hinrichs 1858. Geografie a statistika.
Article
3
In: Holomoucké noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 7, 21. 11., s. 1-2
Annotation: Stručný přehled Slovanů s číselnými údaji.
Article
4
In: Telegraf. -- Roč. 2, 1930, č. 41, 19. 2., s. 2
Annotation: O vzrůstu počtu vydávaných knih od jedné knihy ročně do dnešní doby.
Article
5
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 68, 21. 3., s. 2
Article
6
In: Unterhaltungsblätter. -- Roč. 1, 1828, č. 19, 4. 3.
Annotation: Statistické poznámky o obyvatelích Prahy.
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 310, 23. 6., s. 7
Annotation: Statistická data z přehledu: Brtník Václav (Naše kniha).
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 193, 13. 8., s. 3.
Annotation: Glosa uvádějící průměrnou návštěvnost kulturních zařízení divadel, knihoven, kin apod.), průměrný počet půjčených a přečtených knih...
Article
9
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 7. 4. 2009
Annotation: Rozhovor; zejm. o čtení a čtenářství v České republice na základě prvního statistického průzkumu, jehož výsledky byly shrnuty v knize "Čteme?...
Article
10
In: Prager Zeitung. -- R. 1859, č. 234, 4. 10., s. 3
Annotation: Statistický přehled o stavu pražské univerzity: učitelský sbor 1858/1859, platy, univerzitní knihovna, zapsaní studenti pro zimní a letní semestr...
Article
11
In: Prager Zeitung. -- R. 1861, č. 237, 6. 10., s. 3-4
Annotation: Statistický přehled o stavu pražské univezity ve studijním roce 1861 - učitelské sbory na jednotlivých fakultách, přednášky, zapsaní studenti...
Article
12
In: Pražské noviny. -- R. 1857, č. 236, 6. 10., s. 3-4
Annotation: Pražská univerzita ve školním roce 1856/1857 ve světle statistiky.
Article
13
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 235, 5. 10., s. 3-4
Annotation: ...za školní rok 1858/1859.
Article
14
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 494-495
Annotation: O způsobu sčítání lidu v antickém starověku. Census a jeho znovuobnovení v 17. a 18. století.
Article
15
In: Čas. -- Roč. 29, 1915, č. 105, 11. 2., odpolední vydání, s. 4
Annotation: Zemská statistická kancelář království Českého vydala v právě vyšlém 22. sešitě obšírnou statistiku veřejně přístupných knihoven a...
Article
16
In: Politik. -- Roč. 5, 1871, č. 14, 14. 1.
Annotation: Od nového roku vychází 112 českoslovanských časopisů; z toho 17 beletristických. V Abendblatt der "Politik".
Article
17
In: Besedy Času. -- Roč. 18, 1913, č. 22, 30. 5., s. 175
Annotation: Kritické poznámky o literárních statistikách Zvonu.
Article
18
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 169, 20. 7., s. 5
Article
19
In: Lidové noviny. -- Roč. 52, 1944, č. 28, 29. 1., s. 4
Annotation: Statistická zpráva o produkci finské literatury v roce 1943.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 301, 30. 12., s. 4
Annotation: Fejeton o zavedení statistiky nehod.
Article