By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"struktura a kompozice textu" » "struktura a kompozice text"
1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 9, září, s. 398-400
Annotation: Překlad studie ke kompozici literárního díla; s úvodní poznámkou.
Article
2
by Pčola, Marián, 1976-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.
Annotation: Monografie sleduje různé způsoby uměleckého vyprávění a zkoumá jeho vztah k jiným typům narace - zejména k textům, v kterých nad estetickou...
Book
3
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 3, březen, s. 214-221
Annotation: Autor se esejistickým způsobem zamýšlí nad otázkami literární tvorby, kompozice a tvůrčích metod.
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 1, s. 39-55
Annotation: Studie představující obecný model strukturování prostoru v narativním textu, mj. k asymetrii času a prostoru v narativu, transformaci prostorových...
Article
5
by Dynda, Jiří, 1988-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016.
Annotation: Monografie uvádí do studia bylinné epiky, předkládá přístupný výklad strhujícího a podivuhodného mytologického příběhu o neodvratné smrti...
Book
6
by Foster, Thomas C.
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Monografie je zábavným průvodcem, který pohlíží na literaturu očima profesionálního čtenáře, univerzitního profesora a přibližuje všechna...
Book
7
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 4, duben 2012, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 50 (10), 1952, č. 3, listopad, s. 376-388
Annotation: Studie se zabývá se kompozicí Slezských písní, vyčleňuje několik tematických skupin, věnuje se také dataci vzniku jednotlivých básní.
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 2, s. 85-96
Annotation: Studie ke kompoziční výstavbě románu M. Kundery Žert; zejm. ke střídání vypravěčských hledisek a principu paradoxu.
Article
10
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 4, 2013, č. 1, 31. 10., s. 1
Annotation: Recenze publikace "Celistvost celku. O kompoziční poetice českého dramatu".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 3
Annotation: Recenze na sbírku básní M. Šťastné "Štěstí jistě přijde".
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 232-236
Annotation: Poznámka se věnuje kompozičnímu principu u výše zmíněného románu.
Article
14
In: Sovětská literatura. -- Roč. 4, 1955, č. 6, prosinec, s. 768-771
Annotation: Poznámky ke kompozičním prostředkům Gorkého románu.
Article
15
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 21, 2012, s. 432-436
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 9, 1989, s. 43-55
Annotation: Analýza romanet Šílený Job a Advokát chuďasů.
Article
17
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Blok, 1969.
Annotation: Kniha studií s kapitolami Studium formy a formalismus, Poetika literárních titulů, K poetice incipitů, Úskalí ich-formy, Několik úvah o kompozici,...
Book
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 12, 2020, č. 1, s. 80-88
Annotation: Studie o charakterizujících prvcích prózy J. Jedličky, a to dekonstrukci lineární kompozice vyprávění a lyrickém rázu navzdory tomu, že jde...
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [185]-191
Annotation: Srovnávací studie.
Article