By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dialog. -- R. 1965, č. 3, s. 65-71
Annotation: O pojmu strukturalismus v různých vědách.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 13, 1965, č. 4, červenec, s. 351-352
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 7, 26. 3., s. 5-6
Annotation: O krizi moderní doby a o strukturalismu.
Article
4
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 13, 1968, č. 3, květen, s. 225-230
Annotation: Studie o rozvoji exaktních metod při zkoumání literárních děl; zejména o strukturalismu.
Article
5
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 13, 1976, č. 2, s. 69-83
Annotation: Kritika strukturalistických teorií.
Article
6
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 11, 1974, č. 1, s. 7-29; č. 2, s. 69-89
Annotation: Kritický rozbor.
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 5, 1939, s. 103-109
Annotation: O strukturalismu v novější jazykovědě.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 211, 10. 9., s. 5
Annotation: Článek.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 186-194
Annotation: Edice konceptu Mukařovského přednášky k problematice středoškolské literární výchovy.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 29, 1992, č. 2, s. 15-28
Annotation: Studie o struktuře uměleckého - též literárního - díla.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 35, 29. 8., s. 5
Annotation: O programu konference Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (Dobříš, 2.-4. 9.).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 35, 29. 8., s. 2
Annotation: O připravované konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (Dobříš, 2.-4. 9.).
Article
14
by Jankovič, Milan, 1929-2019
Published Praha : Pražská imaginace, 1992
Annotation: Studie o problematice smyslu uměleckého literárního díla.
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 1, 4
Annotation: Studie.
Article
16
In: Výtvarná práce. -- Roč. 18, 1970, č. 6, 18. 3., s. 1-6
Annotation: O strukturalistické jazykovědě.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 481-487
Annotation: Článek z časopisu Inostrannaja literatura 1972, č.4.
Article
18
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 56, 1969, č. 5, únor 1970, s. 305-306
Annotation: Recenze tematického čísla; hodnoceno se zřetelem k etnografii.
Article
19
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 5, 1968, č. 2, červen, s. 157-161
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1. Studia aesthetica, sv. 2. -- ISSN 0567-8293. -- R. 1973, s. 7-17
Annotation: Rozbor komunikativnosti jako sociologické podstaty uměleckého díla; s odmítavým stanoviskem k strukturalistickému pojetí nadřazenosti estetické...
Article