By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 192, 23. 8., s. 5
Annotation: Úvaha o úrovni studentských prací u písemných zkoušek.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 98, 26. 4., s. 5
Annotation: Úvaha.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 266, 15. 11., s. 1
Annotation: Úvaha o ....
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 263, 17. 11., s. 1
Annotation: Úvaha ke dni studentstva od předsedy Společnosti přátel čs. studentstva.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 252, 28. 10., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
6
In: Pozor!. -- Roč. 1, 1848, č. 45, 28. 9., s. 178-179
Annotation: Informace o kulturním programu pražských studentů na podzim 1848.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 57, 8. 3., s. 3
Annotation: Úvaha o současném stavu na univerzitách.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 149, 7. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o českém vzdělávání a úrovni znalosti studentů.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 21, 25. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o studentech.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 46, 23. 2., s. 1
Annotation: Úvaha o poválečném studentstvu.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 41, 17. 2., s. 1
Annotation: Úvaha o generaci dorůstající za války. Nad studentskou demonstrací v Brně.
Article
12
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 16. 6. 2010
Annotation: Glosa k čtenářství.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 95, 23. 4., s. 4
Annotation: Fejeton o poctivosti pražských studentů.
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 4
Annotation: Glosa, zmíněny výsledky výzkumu čtenářství M. Fibigera.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 330, 1. 12., večerní vydání, s. 1
Annotation: Básnické večery pro studenty.
Article
16
In: Nová svoboda. -- Roč. 6, 1929, č. 16, 18. 4., s. 256
Annotation: K článku šifry A. B. "Jaké jsou časopisy studentů?", redaktor R. F. obhajuje časopis ÚSČS: Studentský Věstník a vysvětluje některé skutečnosti....
Article
17
In: Naše doba. -- Roč. 12, 1904/1905, č. 6, s. 479
Annotation: Referát o výše jmenovaném almanachu.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 1-2
Annotation: Úvaha o 17. listopadu 1939.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 151, 18. 11., s. 4
Annotation: Úvaha o nacistickém útoku na elity přítomné i budoucí.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 147, 14. 11., s. 2
Annotation: Úvaha o aktivitách českých studentů v roce 1939.
Article