By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Archa. -- Roč. 22, 1934, sv. 2, s. 104-107
Annotation: Autor srovnává básníky se světci a nachází v nich mnoho podobného.
Article
2
online
Webarchiv
In: Lázeňský host příloha [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, s. 102-103
Annotation: Seznam apoštolů, popis jejich atributů a vlastností.
Article
3
In: Vlast. -- Roč. 53, 1939, č. 4/6, 27. 12., s. 69-72
Annotation: O bohaté řadě světců našeho národa, která je stálým zdrojem inspirace písemnictví i výtvarného umění. (inspirace, světci).
Article
4
by Ryneš, Václav, 1909-1979
Published Roztoky : Oblastní muzeum, 1969.
Annotation: Studie se seznamem atributů.
Book
5
6
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 38 (6), 1951, č. 1/2, květen, s. 26-27
Annotation: Pranostiky často odpovídají nejnovějším zjištěním o přírodních procesech. Článek je psán v marxistickém duchu ze zemědělského hlediska.
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 654, 29. 12., s. 7
Annotation: Legenda o svatém Kiliánu knihomilovi. Přeložil: Babler Otto František, vydal překladatel 1927.
Article
8
by Alberti, P., 1881-1946
Published Řím : Křesťanská akademie, 1977.
Annotation: Životopis zakladatele řádu salesiánů; vl. jm. autora je Antonín Dokoupil. S předmluvou k novému upravenému vydání (podepsáno Čeští salesiáni,...
Book
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 84, 10. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor u příležitosti doplněného a přepracovaného vydání knihy o J. Nepomuckém.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 26/27, 28. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
Annotation: Teologické dokumenty předcházející aktu svatořečení, úryvky z literárních děl, modlitby a písně s danou tematikou a Dekret o svatořečení...
Book
12
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [1], s. 39
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
14
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 3, březen, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 181, 27. 12., s. 5
Annotation: O souboru textů o světci.
Article
16
by Bondy, Egon, 1930-2007
Published Praha : Akropolis, 2020.
Annotation: Román; s uvedeným edičním komentářem.
Book
17
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 4/5, 2001, s. 191-230
Annotation: Studie o souboru životů Vitae Sanctorum a jeho česky psaných zdrojích; s přehledovou tabulkou na s. 203-229.
Article
18
In: Religio. -- ISSN 1210-3640. -- Roč. 24, 2016, č. 2, leden 2017, s. 242-244
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 1/2, s. 223-225
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 136, 2013, č. 3/4, s. 315-341
Annotation: Studie; autor se mj. podrobněji zabývá přítomností českých světců v sanktorálech.
Article