By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 121, 18. 8., s. [3].
Annotation: Glosa komentuje knižnici Světová četba.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 158, 6. 7., s. 1
Annotation: Negativní článek o literatuře západních zemí.
Article
4
Published Pardubice : nakladatelství Mgr. Marie Mlejnkové, 1991-.Praha : Academia : Československá akademie věd - Ústav pro českou a světovou literaturu,.Praha : Centrum komparistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.Praha : Ústav anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.Praha : Ústav anglofonních literatur a kultur FFUK.
online archiv titulu
Journal
5
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Úvaha nad uměním překladu.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 224
Annotation: Poznámka reagující na rozhlasový projev lipského profesora Hanse Mayera o světové literatuře 20. let.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1199-1201
Annotation: Zpráva o stosvazkové edici Světová četba nakladatelství SNKL.
Article
8
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 146, 28. 5., s. 1
Article
9
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 11, 2015, č. 12, s. 1
Annotation: Úvodník v čísle, jehož tématem je jídlo.
Article
10
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 3, 1891, Příloha
Annotation: Prohlášení vydavatelstva: Vzdělávací bibliotéka: cílem je ukázat všechny důležité moderní proudy jiných literatur, přinášet též vědecké...
Article
11
In: České slovo. -- Roč. 24, 1932, č. 197, 21. 8., s. 13
Annotation: O literatuře mladých národů a o úspěšné lyrice.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [97]-[107] 1-11
Annotation: Glosy a polemiky o současné české i světové literatuře.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [58]-[78]
Annotation: Glosy a ironizující komntáře k současné české a světové literatuře.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 37, 13. 2., s. 4
Annotation: Článek pojednává o pochopení významu domácích autorů mezi autory světovými.
Article
15
In: Za čtenářem. -- ISSN 0513-6946. -- Roč. 8, 1961, č. 1-12, s. ?
Annotation: Přehled směrů a hlavních osobností.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 126, 6. 5., s. 4
Annotation: Recenze 1. čísla nového dvouměsíčníku.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 292, 15. 12., s. 20
Annotation: Glosa ke knihám, které autora zaujaly v uplynulém roce.
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2016, č. 1, s. 23-24
Annotation: Článek o oblíbených knihách P. Ladmana.
Article
19
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 22, 30. 5., s. 14
Annotation: Anotace různých dětských knih.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 66, 19. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání antologie frenetické literatury.
Article