By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"svoboda" » "svobodne"
1
In: Šuplík [samizdat]. -- Č. 3, [1986], s. [6]-[10]
Annotation: Úvaha na téma vnitřní a vnější svoboda; s připojenou doporučenou literaturou "Má veselá jitra" a "Soudce z milosti" (s. [10]).
Article
2
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 26, 31. 1., s. 101
Annotation: Redakční prohlášení. "Pravda a svoboda" je heslem Baumannovým a též "Concordia", která nepěstuje a nebude pěstovat žádnou národní žášť;...
Article
3
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1995, č. 15, s. 29-31
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 52, 2. 3., s. 205
Annotation: "Národnost jako taková je jeden z nejdražších neprodejných statků lidstva". Svoboda pak je zárukou všech našich práv; proto má u svobodných...
Article
6
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 433-436
Annotation: ...vede přes stroj. Stroje jsou neodmyslitelnou součástí moderní technické civilisace. Technika.
Article
7
In: Dělnické listy. -- Roč. 2, 1878/1879, č. 28, 19. 11. 1879, s. 121-122
Annotation: Úvaha o pojmu svobody.
Article
8
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 153, 7. 11., s. 675-676
Annotation: Svoboda a nacionalismus.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 14/15, 20. 12. 1946, s. 1
Annotation: V úvodníku se EFB zamýšlí nad slovem svoboda a představou společnosti, co znamená.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 10, 11. 5., s. 19
Annotation: Noticka informující o dopise čsl. redakce VIA polské redakci Gazety Wyborczej. Krátkou noticku doplňuje přetištěný dopis v českém jazyce. VIA...
Article
11
In: Pražský posel. -- Roč. 3, 1848, č. 4, s. 26-27
Annotation: Fingovaný dopis podepsaný: Václav Trubelka. Odpověď na str. 36n.
Article
12
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 74, 28. 4., s. 293-294
Annotation: Veliké a krásné naděje z roku 1848 jsou ohroženy krisí v roce 1849. Avšak věc stoupenců pokroku a svobody neklesne; ti se zatím mnohému naučili,...
Article
13
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 29, 3. 2., s. 113
Annotation: Satira. Du willst, ich soll verschweigen,...
Article
14
In: Concordia : extrablatt. -- Roč. 1, 1849, 13. 3., s. 1
Annotation: Strnad uvažuje o politických předpokladech spokojenosti národů s vládou a končí: "Hanba! věčná hanba těm, kteří jsou národu nevěrni, -...
Article
15
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 64, 16. 3., s. 253-254
Annotation: Zpuchřelá budova absolutistického státu se zřítila, ale aristokracie, hierarchie a staří zakrslí byrokraté bojují v tichosti proti demokracii...
Article
16
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 29, 3. 2., s. 114
Annotation: Svoboda v Rakousku je ohrožena positivními činy reakce. Říjnové povstání ve Vídni udusil Windischgrätz a Jelačič. Ministerstvo Schwarzenberg-Stadionovo...
Article
17
In: Moravské noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 1, 1. 11., s. 4
Annotation: Výklan pojmu spojený s výkladem svobody tisku a spolčování.
Article
18
In: Dělnické listy. -- Roč. 3, 1880, č. 10, 19. 5., s. 73-76
Annotation: Článek převzatý z čas. Budoucnost č. l, r. 1874. - Dokazuje se v něm, že svoboda je podmínkou vzdělání.
Article
19
In: Pramen. -- Roč. 7, 1927/1928, č. 1, 20. 3. 1927, s. 31-32
Annotation: O mravnostním zákonu v ČSR a jeho zásahu do tvůrčí svobody v literatuře a umění.
Article
20
In: Občan. -- Roč. 1, 1848, č. 5, 14. 10., s. 17-18
Annotation: O potřebě jednoty a občanské svornosti. Jejím předpokladem je znalost práv v konstitučním státě. Pisatel nabádá občany k zakládání "občanských...
Article