By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"teatrologie" » "textologie"
1
...teatrologie...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 1, 1992, č. 1, [září], s. 1
Annotation: Fejeton - zamyšlení nad stavem současného českého dramatu.
Article
2
...teatrologie...
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 11, 1989, s. 224-234
Annotation: Studie (ve slovenštině), v oddílu Výrazová organizácia textu.
Article
3
...teatrologie...
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 40, 1990, č. 5, květen, s. 98-103
Annotation: Přetisk studie z časopisu Divadlo 1963, č. 10.
Article
4
...teatrologie...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 4, 1988, s. 84, 134
Annotation: Citáty z článku K. Č. O tak zvané krisi divadelní (Lidové noviny, únor-březen 1933); s redakční poznámkou a s mezitituly O provincialismu,...
Article
5
...teatrologie...
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 26, 1985, s. 129-138
Annotation: Studie.
Article
6
by Czech, Jan, 1951-
Published Praha : Scéna, 1991
...teatrologie...
Annotation: Studie s kapitolami Umění a poznání, Mimesis, Prodlévající vstřícnost, Drama, Příběh, Dramatické postavy, Události, Dramatická předvídatelnost,...
Book
7
...teatrologie...
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- R. 1991, č. 2, s. 76-82
Annotation: O monologu jako dramatické formě.
Article
8
...teatrologie...
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 14, 1982, č. 1, 1. 1., s. 4-5
Annotation: Článek o dramatické tvorbě.
Article
9
...teatrologie...
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 7, 1982, č. 11, 28. 5., s. 1
Annotation: O umělecké kritice a uměnovědě; diskusní příspěvek na III. sjezdu SČDU.
Article
10
...teatrologie...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 23, 1986, č. 4, s. 239-247
Annotation: Prvá část studie se zabývala možnostmi montáže sukcesívní (Estetika 1983, č. 3).
Article
11
...teatrologie...
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 24, 1987, č. 1, leden s. 19 - č. 12, prosinec, s. 18
Annotation: Studie.
Article
12
...teatrologie...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 234-250
Annotation: O polaritě vztahu dramatu k literatuře a k divadlu.
Article
13
...teatrologie...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 1, s. 19-29
Article
14
...teatrologie...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Referát o divadelní přehlídce ve Viole a tamním pracovním semináři.
Article
15
...teatrologie...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Theatralia. -- Sv. 3, 1984, č. 6, s. 7-21
Annotation: Studie.
Article
16
...teatrologie...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 1, 1982, č. 1, s. 46-52
Annotation: Zamyšlení nad materiály XVI. sjezdu KSČ.
Article
17
...teatrologie...
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 2, 1986, č. 1, 8. 1., s. 11; č. 2, 21. 1., s. 11
Annotation: O publicistické hře.
Article
18
...teatrologie...
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 4, 1986, č. 10, říjen, s. 25-26
Article
19
...teatrologie...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 59, 11. 3., s. 5
Annotation: O současné situaci žánru u nás.
Article
20
...teatrologie...
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 20, 1983, č. 8, srpen, s. 20
Annotation: Jedna z kapitol příručky, otiskované na pokračování.
Article