By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"teologie" » "textologie", "ideologie", "etnologie"
1
by Rahner, Karl, 1904-1984, Vorgrimler, Herbert, 1929-, Sokol, Jan, 1936-2021
Published Praha : Zvon, české katolické nakladatelství a vydavatelství, 1996.
Annotation: S předmluvou k českému vydání (s. 5-7).
Book
2
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [19], 1952, č. 10, 31. 12., s. 317-318
Annotation: Poznámka o plánované teologické encyklopedii, pro niž shání redakce přispěvatele.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [9], listopad, s. [13]-[33]
Annotation: Teologická a ekonomická analýza.
Article
4
by Ovečka, Libor, 1950-
Published Praha : Karolinum, 2011.
Obsah knihy
Annotation: Monografie se zabývá českou morální teologií od jejích počátků v poslední čtvrtině 19. stol. do pol. 20. stol; přináší soupis prací k...
Book
5
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 1, duben 1987, s. 39-41
Annotation: Komentovaný úryvek z knihy evangelického faráře M. Hájka o večeři Páně.
Article
6
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 31, 1964, č. 6, 25. 6., s. 162-168
Annotation: Studie o jejich vzájemném vztahu.
Article
7
In: Časopis Musea království českého. -- Roč. 79, 1905, s. 16-31
Annotation: Výběr artistů a proces jejich dlouholeté přípravy na mistra teologie; výčet českých a cizích theologů, jejich vzdělání, cesta k: Dekret...
Article
8
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 9, 1972, č. 3, červenec, s. 30-36
Annotation: Studie.
Article
9
In: Časopis katolického duchovenstva. -- Roč. 10, 1869, č. 8, s. 619-625
Annotation: Polemika s N. L. a Pokrokem o kritiku teologického studia.
Article
10
In: Časopis katolického duchovenstva. -- Roč. 6, 1865, č. 8, 15. 12., s. 628-629
Annotation: Polemika s časopisem Tagesbote, který vytýkal posluchačům teologie, že podepsali petici o jazykové rovnoprávnosti. Jazyková rovnoprávnost.
Article
11
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 1, p. 111-119
Annotation: Studie se věnuje naratologickým impulsům v rámci teologie, charakteru podnětů, jejich integraci do teologického systému, resp. výhradám teologie....
Article
12
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 3/4, s. 514-515
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 80, 2013, č. 3, červen, s. 40-43
Annotation: Recenze.
Article
14
by Mazalová, Lucie, 1982-
Published Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015.
online
DOI
Annotation: Monografie představuje Husovy myšlenky o posledních věcech, vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných,...
Book
15
by Sidon, Karol, 1942-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Sborník statí k 70. narozeninám Tomáše Halíka; mj. s příspěvkem K. E. Sidona; s poznámkami o autorech (s. 238-242) a anglickým resumé (s. 243).
Book
16
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 13-26
Annotation: Autor se v eseji zamýšlí nad vztahem umění a uměleckého zobrazování a teologickým myšlením a dogmaty; domnívá se, že pohodlí a banalita...
Article
17
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 4, 1986, září, s. [125-137]
Annotation: Rady jak správně žít v lásce k bližním.
Article
18
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1988, č. 2/3, s. 18-37
Annotation: Úvahové dopisy (datovány od 13. dubna 1988), v níž autor sice vyjadřuje pochopení pro církevní odsudek sebevraždy ("Život sis nedal, nesmíš...
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [8], listopad, s. [3]-[8]
Annotation: Dopis německého evangelického teologa s úvahami o etických principech.
Article
20
Published [Brno] : [b. n.], 1985-1989.
online
Journal