By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"teorie literatury" » "teorie literatura"
1
...teorie literatury...
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 11, 2002, s. 9-29
Annotation: Studie, s kapitolami: Literariness and the Crisis of Literary Theory, Literariness as an "Objective" Character of the Text, Literariness as Convention,...
Article
2
...teorie literatury...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 125, 2002, č. 1/2, s. 1-32
Annotation: Studie.
Article
3
...teorie literatury...
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 18, 1997, s. 139-147
Annotation: Studie.
Article
4
...teorie literatury...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 86-88
Annotation: Předneseno 17. 11. 1998 v Olomouci při uvedení českého překladu autorovy knihy Literarische Ästhetik (1995).
Article
5
...teorie literatury...
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie; o současném stavu literárněvědného oboru; s citacemi ze zahraničních, především anglosaských studií.
Article
6
...teorie literatury...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 50, 15. 12., s. 9
Annotation: Esej z roku 1965. Přetištěno z: V. H., Spisy, sv. 3, s. 695-700.
Article
7
...teorie literatury...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 4, zima, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton o práci literárního vědce.
Article
8
...teorie literatury...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 4/5, s. 309-313
Annotation: Referát přednesený na 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.
Article
9
...teorie literatury...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 55, 1994, č. 1, únor, s. 18-33; č. 2, květen, s. 99-105
Annotation: Studie; především o recepci intertextových vztahů.
Article
10
...teorie literatury...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 1, 5
Annotation: Esej; příspěvek na bohemistickém semináři v Liblicích v září 1994.
Article
11
...teorie literatury...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 21
Annotation: Úvaha.
Article
12
...teorie literatury...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 1. 12., s. 6-7
Annotation: Studie.
Article
13
...teorie literatury...
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1994, č. 12, jaro, s. 68-71
Annotation: Esej mj. o obraze města v literatuře.
Article
14
...teorie literatury...
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 2, 27. 10., s. 1
Annotation: Tvůrčí konfese - esej.
Article
15
...teorie literatury...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 47-48
Annotation: Úvaha o podstatě tvůrčí osobnosti; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
16
...teorie literatury...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 53-56
Annotation: Rozhovor o podstatě autorského subjektu.
Article
17
...teorie literatury...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 57-58
Annotation: Úvaha o pojmu autorského subjektu.
Article
18
...teorie literatury...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 1, jaro, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton na téma hledání dobrého titulu knihy.
Article
19
...teorie literatury...
In: Metropolitní telegraf. -- Roč. 1, 1992, č. 25, 26. 9., s. 7 přílohy
Annotation: Stať o světovosti literatury.
Article
20
...teorie literatury...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 438-459
Annotation: Studie napsaná koncem 60. let pro nevydaný sborník Kapitoly z teorie literárního díla.
Article