By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Czech, Jan, 1951-
Published Praha : Pražská scéna, 1996.
Annotation: Filozofický esej, s úvodem a s kapitolami: Diskurs; Dvě skutečnosti; Subjekt; Krása; Věčnost; Mlčení; Kontemplace; Příběh; Poslání; Utrpení;...
Book
2
Published Praha : Academia, 1964-2019.Praha : Společnost pro estetiku AV ČR.Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.Prague : Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic.Praha : Faculty of Arts, Charles University.
digitalizovaný dokument
online archiv titulu
webarchiv
Journal
3
by Volek, Jaroslav, 1923-1989
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968.
Annotation: Monografie s kapitolami Úvod k analýze pojmu umění, O specifickém předmětu uměleckého odrazu skutečnosti, Vztah tvorby a konzumu v umění, Artefakt...
Book
4
Published Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2007-.
oficiální web
online archiv titulu
Journal
5
online
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 3], zima (prosinec) 1980, s. [23-28]
Annotation: Tzv. akční přednáška, happening, původně z roku 1965, na bázi krátkých zamyšlení o umění, o jeho možnostech. Až reportážního charakteru.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 6, únor, s. [360]-[361]
Annotation: Úvaha o tzv. prenoetickém (aristokratickém) stadiu umělecké teorie, tedy takové stadium teorie, které zkoumá jen ty jevy, jež jsou zkoumajícímu...
Article
7
In: Kalendář [samizdat]. -- R. 1979, č. [1], [leden-březen], s. [63]-[65]
Annotation: Dva manifesty explosionalismu, jeden v opisu, jeden jako faksimile.
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 465-467
Annotation: Zamyšlení nad úlohou, strategiemi a průběhem odborných diskusí; především se řeší otázka, zda se diskuse o umění dá srovnávat s diskusí...
Article
9
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 5, 1955, č. 1, leden, s. 17-28
Annotation: Předmluva k studii informuje o knize G. Nědošivina "Očerki těorii iskusstva" (1953) a jejím připravovaném českém vydání. Následná studie...
Article
10
by Mersch, Dieter, 1951-
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Studie se zabývá dekonstrukcí terminologie spojené s otázkami vztahu estetična a vědecké pravdy; s bibliografickými odkazy uvedenými v rámci...
Book
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 251-258
Annotation: Překlad několika úryvků z Fickerovy učebnice estetiky.
Article
12
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 11, listopad, s. 562-576
Annotation: Stať je úvahou nad funkčností standardizovaných postav v lidovém umění (pohádkách, komedii dell'arte) a soudobém umění; masovou produkcí...
Article
13
In: Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám [samizdat]. -- S. 227-232
Annotation: Esej o vývoji uměleckého výrazu, založená na příkladech z výtvarného umění a hudby.
Book Chapter
14
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 4, duben, s. 234-236
Annotation: Stať se zabývá pojmy látka, obsah a forma v průběhu tvůrčího procesu. Autor protestuje proti oddělenému hodnocení obsahu a formy nebo upřednostňování...
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1959, č. 12, prosinec, s. 744-747
Annotation: Studie vidí odraz střetu kapitalismu a socialismu v umění jako střet realistických a formalistických (protirealistických) směrů. Za nejkrajnější...
Article
16
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 6, červen, s. 708-726
Annotation: Studie se v úvodu zabývá definicí umění; domnívá se, že marxismus poskytuje pouze částečný návod k literárnímu rozboru a hledá odpověď...
Article
17
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 9 (18), 1960, č. 2, únor, s. 104-109
Annotation: Studie pohlíží na vztah umění a člověka z hledisek člověka jako tvůrce, předmětu a cíle umění. Za základní považuje vztah umělce k společnosti...
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 58, 2014, č. 9, září, s. 49
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 4, 1949, č. 13, 1. 4., s. 9
Annotation: Recenze knihy P. Reimana.
Article
20
by Beranová, Věra, 1947-
Published Praha : Balt-East, 2015.
Annotation: Monografie představuje soubor autorčiných úvah týkajících se oboustranného vztahu umění a dějin, artefaktu a historického faktu; s resumé...
Book