By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [155]-[157] [1]-3
Annotation: Fejeton o terorismu a právním citu.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 4, prosinec, s. 313-316
Annotation: Článek o lidech, kteří oznamují, většinou fiktivní, uložení bomby a hrozbu jejího odpálení; připojena je krátká poznámka o časopise L’Espresso.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 218, 18. 9., s. 12
Annotation: Polemika s fejetonem L. Vaculíka Mrakodrapy (LN 15. 9. 2001), podle Tomského schvalujícím teroristický útok na USA; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 263, 10. 11., s. 12
Annotation: Referát o 10. valné hromadě Obce spisovatelů.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 8/9, srpen/září, s. 198
Annotation: Článek připomíná událost, která se stala v červenci 1951 ve měste Babice, kde došlo k zastřelení tří členů strany a národního výboru....
Article
6
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 13, 2002, č. 9, [11. 11.], s. 40-42
Annotation: Úvaha o díle.
Article
7
by Radil, Tomáš, 1930-
Published Praha : Academia, 2016.
Annotation: Monografie se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných...
Book
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 4, prosinec, s. 317-330
Annotation: Článek o přípravě a realizaci záchranného komanda Hrom osvobodivšího zajatce palestinských teroristů v ugandském Entebe v červenci 1976; připojena...
Article
9
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 14, 1987, listopad, s. 5-8
Annotation: Fejeton o veřejném soudním řízení s J. Vránou, resp. o omezování ústavně garantované svobody pohybu (maření možnosti zúčastnit se přelíčení...
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 289, 13. 12., s. 10
Annotation: Článek o sympoziu.
Article
11
In: Únosci neměli šanci. -- S. 3
Annotation: Předmluva k souboru tří próz inspirovaných případy pokusů o opuštění Československa pomocí únosu rukojmí.
Book Chapter
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 541-544
Annotation: Recenzní glosa dvou filmů na téma operace Entebbe: "Operace Blesk" (zde psáno "Útok na Entebbe") režiséra I. Kerschnera a "Victory at Entebbe" (zde...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 11, 26. 5., s. 14
Annotation: Zpráva informující o vývoji žaloby P. Uhla vůči šéfredaktoru Rudého práva Z. Hořenímu. Noviny totiž otiskly článek J. Kojzara, v němž...
Article
14
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, červenec, s. 3-4
Annotation: Poznámka k případu zatýkání žhářů a k vykonstruovanému a účelovému propojení několika z nich s Chartou 77, kterého chtěl režim propagandisticky...
Article
15
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 36-38
Annotation: Recenze varující před novým překladovým titulem A. M. Lilienthala "Sionismus"; autor zvláště upozorňuje na několik nebezpečných rysů knihy:...
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 9-13
Annotation: Rozhovor s americkým spisovatelem u příležitosti jeho návštěvy Prahy v rámci Festivalu spisovatelů Praha 2016, mj. o násilí, církvi, terorismu...
Article
17
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 7, 1984, č. 3, s. 129-133
Annotation: Článek se zabývá normalizační situací v Polsku po roku 1981 v kontextu politického vývoje v celém východním bloku. Autor navrhuje základní...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 9, 28. 4., s. 19
Annotation: Přehledová zpráva o vývoji soudního sporu mezi P. Uhlem a šéfredaktorem Rudého práva Z. Hořením. Uhl žádá opravu článku J. Kojzara "Avanturista...
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 44, 26. 10., s. 12
Annotation: Recenze; též o dalších literárních zpracováních "mašínovské" látky (O. Rambousek, J. Novák, B. Masin).
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, s. 4-17
Annotation: Esej o proměnách politicko-ekonomicko-společenských poměrů v Československu v 60. letech 20. století a zejména problematice kultu osobnosti. Do...
Article