By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...tradice...
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 356, 19. 7., s. 5
Annotation: Článek vyjadřuje odpor k odpůrcům tradice.
Article
2
...tradice...
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 158, 10. 6., s. 3
Annotation: O zájmu o literaturu, o důležitosti hledat ve vlastní minulosti a probouzet zájem o staré tradice. - Podepsáno řeckým písmenem omega.
Article
3
...tradice...
In: Literární noviny. -- Roč. 12, 1939, s. 175-176
Annotation: Soldan v Literárních novinách o tradici a světoobčanství.
Article
4
...tradice...
In: Signál. -- Roč. 1, 1928/1929, s. 192-193
Annotation: Tradice jako aktuální námět.
Article
5
...tradice...
In: Čin. -- Roč. 1, 1929/1930, s. 122-123
Annotation: Popírá význam tradice jako kulturní hodnoty.
Article
6
...tradice...
In: Lumír. -- Roč. 55, 1928/1929, č. 1, 1928, s. 19-21
Article
7
...tradice...
In: Zvon. -- Roč. 27, 1926/1927, č. 31/32, 14. 4. 1927, s. 448
Annotation: K diskusi o tradici v literatuře.
Article
8
...tradice...
In: Kmen. -- Roč. 1, 1917/1918, č. 1, s. 6-8
Article
9
...tradice...
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 4, 1887, č. 2, 15. 1., s. 11-12
Annotation: Úvodem vypráví autorka obsah báje Paridův soud a zmiňuje se o jablku v národní tradici. Uvádí text písně Dále pojednává o jablkách a jejich...
Article
10
...tradice...
In: Vlast. -- Roč. 54, 1940, č. 10, 10. 10., s. 217-218
Annotation: O významu míst, ke kterým nás poutá staletá tradice a která dodávají proto národu sílu (Velehrad, Levý Hradec, Stará Boleslav).
Article
11
...tradice...
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 11, 13. 1., s. 3
Annotation: Lidové noviny z 12. 1. 1945.
Article
12
...tradice...
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 277, 7. 10., příloha, s. 9
Annotation: Literární úvaha o hlubokých tradicích keltských v evropské literatuře, zejména v západní Evropě. (Podepsáno řeckým písmenem omega).
Article
13
...tradice...
In: Zvon. -- Roč. 26, 1925/1926, č. 31, 15. 4. 1926, s. 436
Annotation: Komentář k diskusi o tradici a tradičnosti v literatuře, rozvíjející se právě v některých listech.
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 23, 6. 6., s. 10-11
Annotation: Rozhovor o starých zvycích a tradicích.
Article
15
...tradice...
In: Lumír. -- Roč. 35, 1906/1907, č. 1, 17. 11. 1906, s. 27-32; č. 2, 17. 12. 1906, s. 115-119
Article
16
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 20, 2014, č. [7/8], 24. 6., s. 66-68
Annotation: Rozhovor o jeho zájmu o žítkovské bohyně a o jeho dalších knihách zabývajících se lidovými tradicemi a literaturou faktu.
Article
17
...tradice...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 20. 10., s. 8
Annotation: Úvaha.
Article
18
...tradice...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 16, 20. 1., s. 4
Annotation: O vztahu mezi tradicí a moderním uměním.
Article
19
In: Kolo. -- R. 1935, č. 3/4, březen/duben, s. 47-49
Annotation: Autor se zabývá literární tradicí Brna, založenou teprve před několika desítkami let. Rekapituluje předčasná úmrtí několika osobností,...
Article
20
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 1, 1945, č. 3, 8. 9., s. 41-42
Annotation: Glosa o významu bible a kancionálů v kulturní tradici.
Article