By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 5, vánoce 1986, s. [193]-[197] (1-5)
Annotation: Kapitola o meditačním cvičení "poklesu mysli".
Article
2
In: Ohnice. -- Roč. 1, 1947, č. 1, s. 35-39
Annotation: Úvaha o filosofických aspektech poezie.
Article
3
In: Bonifác [samizdat]. -- Č. [2], [1986], s. [1-3]
Annotation: Úvaha na téma dokonalé umělecké dílo.
Article
4
by Poláková, Jolana, 1951-
Published Praha : Řím : Vyšehrad ; Křesťanská akademie, 1995.
Annotation: Studie, s oddíly: Dva ustavující pohyby postmoderní doby; Transcendence v evropské filozofii; Dominanta postmoderní spirituality; hledání; Reletivní...
Book
5
In: Venkov. -- Roč. 4, 1909, č. 307, 30. 12., s. 9
Annotation: Proti stále se šířícímu vydávání literatury o "nové vědě", o zjevech transcendentních, tj. literatury okultistické.
Article
6
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. [25]
Annotation: Úryvky ze studií J. Patočky a L. Landgreba, týkající se filozofie K. Jasperse.
Article
7
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 11, 1980, březen, s. [1]-[3]
Annotation: Pozámky, v nichž autor prezentuje své pojetí "pravé poezie", úskalí každé básnické tvorby, transcedentní rozměr literární tvorby, vztah...
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 4, prosinec, s. 275
Annotation: Příspěvek k polemice o Boží existenci, transcendenci a poznání Boha.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 7
Annotation: Rozbor díla.
Article
10
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2013, č. 4, s. [113]-125
Annotation: Studie o "Hradu smrti" J. Demla jako iniciáční próze.
Article
11
In: Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX w.. -- ISBN 978-83-89663-93-1. -- S. 87-109
Annotation: Studie se zabývá styčnými body "Anděla" od J. Topola a Hrabalovy "Příliš hlučné samoty" z hlediska kategorie prostoru a porovnává způsob jejich...
Book Chapter
12
by Heidegger, Martin, 1889-1976, Chvatík, Ivan, 1941-
Published Praha : OIKOYMENH, 2004.
Annotation: Přednáška M. H. konaná v zimním semestru 1927/1928 v Marburgu, s Předběžnou úvahou (s. 13-18), s úvodem Kritika čistého rozumu jako založení...
Book
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 65-74
Annotation: Studie věnovaná analýze textů B. Hrabala.
Article
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 62-82
Annotation: Studie se věnuje Nietzschovu konceptu tvorby jako podstaty existence, který rezonuje s problematikou krize moderního umění z 40. let 20. století....
Article
15
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje úsilí o poznávání Boha, Boží vůle a člověka jako Božího obrazu v minulosti i v současnosti, mj. v současné...
Book
16
by Kouba, Pavel, 1953-
Published Praha : OIKOYMENH, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Eseje; obsahuje Jmenný rejstřík (s. 157) a Bibliografickou poznámku (s. 158-159).
Book
17
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 79, 2010, č. 3/4, s. 334-346
Annotation: Stať o spiritualistických motivech a symbolech Apokalypsy v dílech J. Zeyera, V. Solovjova a A. Bělého.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 7, 15. 9., s. 86
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 12, 2015, č. 23, s. 94-104
Annotation: Studie se věnuje návratu k popisu literárních a kulturních dějin podle epoch a odklonu od postmoderního přístupu. Autor vybraná kritéria aplikuje...
Article
20
Annotation: Soubor studií - interpretací Patočkova filosofického eseje, s oddíly: Pojem a problematika "nadcivilizace" (s. 21-122); Filosofické souvislosti konceptu...
Book