By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 97, 1994, č. 26, 28. 6., s. 32
Annotation: Recenze.
Article
2
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 37, 1. 9., s. 22-23
Annotation: Zhodnocení slabikářů od nejstarších dob po dnešek.
Article
3
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 9/10, s. 229-233
Annotation: O historii vydávání díla.
Article
4
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 274, 22. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
5
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 282, 1. 12., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání slovníku Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století.
Article
6
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 282, 2. 12., příl. Report, s. 5
Annotation: Glosa k vydání; mj. o tom, že v encyklopedii chybějí jména českého exilu.
Article
7
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 294, 15. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 5, 6. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
9
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 158, 12. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
10
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 178, 4. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
11
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 186, 13. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
13
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 222, 24. 9., s. 12
Annotation: Poznámka k uvedení do prodeje.
Article
14
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 20. 9., s. 38
Annotation: Recenze.
Article
15
...učebnice, slovníky a příručky...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 26, 25. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
17
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 165, 16. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 215, 12. 9., příl. P'92 č. 37, s. 4
Annotation: Recenze; u otištěné ukázky z knihy.
Article
19
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 227, 26. 9., příl. Víkend, s. 4
Annotation: Recenze slovníku zpracovaného Encyklopedickým ústavem ČSAV.
Article
20
...učebnice, slovníky a příručky...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 144, 20. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article