By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Drvota, Stanislav, 1929-1992
Published Praha : Avicenum, 1973
...užité vědy...
Annotation: Monografie o závislosti umělecké tvorby na psychologickém typu s kapitolami Způsoby popisu osobnosti, Výběr zkoumaných osob, Roztřídění osobností...
Book
2
...užité vědy...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 148, 25. 6., s. 11
Annotation: Fejeton o spisovatelích-lékařích a zvláště o beletrii líčící lékařské prostředí.
Article
4
...užité vědy...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 29, 1968, č. 4, prosinec, s. 446-448
Annotation: Recenze sborníku o pomoci samočinných počítačů při řešení sporného autorství literárních děl.
Article
5
...užité vědy...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 6, červen, s. 272-273
Annotation: Glosa o vztahu mladého básníka k přírodě a technice; s příklady z mladé slovenské poezie.
Article
6
...užité vědy...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 2, s. 303-305
Annotation: Recenze.
Article
7
...užité vědy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 24. 6., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s dramaturgyní televizní revue ze světa kultury a umění Salón český.
Article
8
...užité vědy...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 310
Annotation: Rozhovor o nedostatečné propagaci čs. literatury v cizině.
Article
9
...užité vědy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 9, 25. 4., s. 8-9
Annotation: Rozhovor o znalosti české literatury v cizině se skeptickým názorem E.H. na její oficiální propagandu; též o specifice české literatury.
Article
10
...užité vědy...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 6, červen, s. 153-154
Annotation: O tématu vědy a techniky v naší současné próze.
Article
11
...užité vědy...
In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2008, s. 16-36
Annotation: S kapitolami: Výzkum postojů v humanitních vědách a v české a světové lingvistice; Distribuce jazykových variet a jejich hodnocení; Poznatky...
Article
12
...užité vědy...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 191-192
Annotation: Esej o fenoménech cesty, cestování. Petištěno z ineditního sborníku Robertu Kalivodovi k 11. prosinci 1973.
Article
13
...užité vědy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 259, 5. 11., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
...užité vědy...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 7. 1., s. C7
iDnes.cz [online]. -- 7. 1. 2005
Annotation: O vzniku nového televizního pořadu o knihách.
Article
15
...užité vědy...
In: Praktický lékař. -- ISSN 0032-6739. -- Roč. 83, 2003, č. 12, 25. 12., s. 729-730
Annotation: Medailon.
Article
16
...užité vědy...
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 13, 2004, č. 1, s. 90-95
Annotation: Úvaha.
Article
17
...užité vědy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 70, 23. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
18
...užité vědy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 6, 18. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
...užité vědy...
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1999, č. 2, únor, s. 23-25
Annotation: Rezcenze.
Article
20
Published Praha : Josef Pávek, 1905-1917
Journal