By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"udělování literárních cen" » "udělování literárních ceny", "udělování literárních cena"
1
...udělování literárních cen...
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 47, 23. 11., s. 38
Annotation: Glosa k fenoménu literárních cen.
Article
2
...udělování literárních cen...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 179, 3. 8., s. C5
Annotation: Reportáž z vyhlášení výsledků literární soutěže o nejlepší SMS-zprávu (text do 160 znaků).
Article
3
...udělování literárních cen...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 255, 1. 11., s. C6
Annotation: Glosa; výzva k zvýšení finančních částek vyplácených oceněným literátům.
Article
4
...udělování literárních cen...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 5-8
Annotation: Propozice různých soutěží.
Article
5
...udělování literárních cen...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 48, 28. 11., s. 2
Annotation: Vypsání redakcí Tvorby spolu se Svazem českých spisovatelů a Českým literárním fondem.
Article
6
...udělování literárních cen...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 35, 1979, č. 139, 15. 6., s. 1
Annotation: O jejich udělení Jihočeským KNV a Jihočeským nakladatelstvím.
Article
7
...udělování literárních cen...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: O množství a kvalitě literárních cen udělovaných v ČR.
Article
8
...udělování literárních cen...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 227, 29. 9., příl. Kulturní revue, s. 13
Annotation: Glosa k přemíře literárních cen; v rubrice Rajče.
Article
9
...udělování literárních cen...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 250, 24. 10., s. 11
Annotation: Úvaha o současných literárních cenách a o pozadí jejich udělování.
Article
10
...udělování literárních cen...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1975, č. 94, 16. 5., s. 2
Annotation: Komentář k uměleckým soutěžím k 30. výročí osvobození.
Article
11
...udělování literárních cen...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 150, 28. 6., s. 4
Article
12
...udělování literárních cen...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 9, listopad, s. 131
Annotation: Vyhlášení soutěže.
Article
13
...udělování literárních cen...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Glosa k velkému počtu literárních soutěží a odpovědnosti práce porot.
Article
14
...udělování literárních cen...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny za evropské porozumění.
Article
15
...udělování literárních cen...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 25, 18. 6., s. 6
Annotation: Referát o 24. ročníku národní přehlídky malých jevištních forem a agitačních kolektivů.
Article
16
...udělování literárních cen...
In: Československý rozhlas. -- ISSN 2571-0176. -- Roč. 36, 1969, č. 20, 5. 6., s. 7
Annotation: S výňatkem z projevu předsedy poroty O. Ornesta při předávání cen 29. 4. a s výsledky soutěže.
Article
17
...udělování literárních cen...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 245, 21. 10., s. 11
Annotation: Zpráva o soutěži v Rock Café 21. 10.
Article
18
...udělování literárních cen...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1975, č. 240, 11. 10., s. 5
Annotation: Referát o přehlídce profesionálních divadel pro děti a mládež pořádané v Praze.
Article
19
...udělování literárních cen...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 25, 18. 6., s. 2
Annotation: O slavnostním vyhlášení vítězů soutěže Tvorby k 30. výročí (10. 6.).
Article
20
...udělování literárních cen...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 12, 1967, č. 1, leden, s. 45
Annotation: Odpovědi nositelů Krajské ceny na otázku o profilu časopisu v roce 1967.
Article