By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 6, 15. 6., s. 22
Annotation: Úvaha nad strojovým uměním a původcem textů.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020/2021, č. 53/1, 21. 12. 2020, s. 4
Annotation: Komentář k umělé inteligenci Digitální spisovatel, která pro Český rozhlas vytvořila několik povídek. Ke komentáři je připojen mikrohoror...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 145-169
Annotation: Studie věnovaná problémům literatury generované prostřednictvím umělé inteligence se zabývá českými, slovenskými i světovými projekty strojového...
Article
4
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 7], 1987, [č. 3], listopad, s. 3-8
Annotation: Úvaha ve formě dopisu o přírodě, umělé inteligenci, počítačích, ontologii, orloji, člověku a redukovatelnosti.
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 10. 2016
Annotation: Zprávy z aktuálního literárního dění; mj. ke sporu spisovatelů s firmou Google kvůli využití jejich děl při vývoji umělé inteligence.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 5. 2019
Annotation: Zprávy o aktuálním literárním dění; mj. o aplikaci společnosti Google generující poezii za pomoci umělé inteligence (Poem Portraits).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 64-77
Annotation: Studie se věnuje žánru sci-fi a problematice modelování představ západní kultury na přelomu 20.-21. století o tom, jak funguje lidská mysl a...
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 293, 17. 12., s. 19
Annotation: Zpráva o projektu Digitální spisovatel, v rámci něhož Český rozhlas nabízí audioverze několika literárních textů vytvořených umělou inteligencí.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 1, s. 78-81
Annotation: Úvaha nad tématem myšlení strojů, nad možnostmi vytvoření živé bytosti, potažmo člověka; autor dochází k tomu, že dokud není jasné, jak...
Article
11
by Boden, Margaret A., 1936-
Published Oxford : Oxford University Press, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje konceptu umělé inteligence, který podněcuje filosofické debaty týkající se povahy mysli, inteligence a jedinečnosti lidských...
Book
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 83-87
Annotation: Studie zabývající se možnostmi uplatnění nových médií a technických vymožeností obecně v knihovnách.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 5. 2016
Annotation: Komentář k robotické poezii a ke smyslu strojového umění.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 35, 11. 2., příl. Salon, č. 1212, s. 16
Salon. -- 18. 2. 2021
Annotation: Rozhovor s jedním z autorů projektu Digitální spisovatel o tom, zda umělá inteligence může psát krásnou literaturu.
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 50, 1. 3., s. 14
Lidovky.cz [online]. -- 2. 3. 2021
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "AI: Když robot píše hru", již uvedlo Švandovo divadlo.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 30-36
Annotation: Článek se věnuje vztahu mezi literaturou a počítačem, mj. o strojově produkované literatuře; připojeny poznámky k aplikacím souvisejícím...
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 8.-14. 3., s. 55
Annotation: Komentář k inscenaci "AI: Když robot píše hru".
Article
18
Published Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2020.
Annotation: Publikace vydaná ke stému výročí užití slova "robot" obsahuje původní znění prvního vydání dramatu K. Čapka "R. U. R." z roku 1920 a texty...
Book
19
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 18, 27. 1., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 26. 1. 2021
Annotation: Článek o literárních výstupech projektu Digitální spisovatel.
Article
20
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 32, 2021, č. 3, s. 44-48
Annotation: Recenze.
Article