By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 58, 9. 3., příl. Magazín Právo, s. 20-23
Annotation: Portrét - rozhovor.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 92
Annotation: Autor sděluje svůj názor na vzájemnou soudržnost uměleckých generací.
Article
4
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-8-3. -- R. 2016/2017, č. 10, s. 81-88
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 35, 11. 2., s. 1
Annotation: Úvaha o podpoře výtvarných umělců.
Article
6
In: Život Plzeňska. -- ISSN 2464-4757. -- Roč. 3, 1952, č. 10, 15. 10., s. 155-156
Annotation: Článek ke 100. výročí narozenin.
Article
7
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 2, 1979, s. 33-36
Annotation: Úvaha o roli umělce ve společnosti.
Article
8
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 5, březen 1989, s. 60-64
Annotation: Kritika diletantismu povídky "Výlet do nenávratna" z téhož čísla (s. 55-59), kterou ovšem sepsal sám autor zmíněné prózy.
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 815, s. 5
Salon. -- 3. 4. 2013
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 9, listopad, s. 694
Annotation: Glosa o smyslu umění a umělcích.
Article
11
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 4, 1960, s. [101]-[105]
Annotation: Komentář k cyklu obrazů J. Istlera s názvem "Hlavy", jež jsou reprodukovány na následujících stranách časopisu (s. [107]-[125]).
Article
12
online
In: K [samizdat]. -- Č. 3, červenec 1975, s. 55-62
Annotation: Báseň; předchází jí poeticky laděný medailon nepodepsaného autora a doplněna je rovněž ukázkou jeho výtvarné práce s autorovou dokumentací.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 203, 30. 8., příl. Scéna, s. B8
Annotation: Medailon k 80. narozeninám J. Švankmajera.
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 61-62
Annotation: Rozhovor s výtvarníkem připojený k ukázkám z jeho výtvarné tvorby; mj. též o literatuře.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 9
Annotation: Podle autora má být umění co nejpravdivější.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 3. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 57, 1976, č. 191, 12. 8., s. 5
Annotation: O zaměření uměleckých svazů na začínající umělce.
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 12, 1917, č. 125, 27. 5., s. 3
Annotation: S dalším seznamem podpisů vědeckých a odborných spisovatelů a pracovníků českých, českých výtvarných umělců, profesorů české techniky.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 35, 16. 5. 1947, s. 2
Annotation: Glosa o tom, že spisovatelé nebudou od příštího roku platit výdělkovou daň.
Article