By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 162, 16. 7., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 16. 7. 2019
Annotation: Rozhovor s M. Tesařem o inspiraci k sepsání souboru povídek "Volané číslo existuje".
Article
2
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Článek o rumunském malíři Perahimovi, jeho životě ve Francii, tvorbě a zásadních vlivech na jeho tvorbu.
Article
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 11, 2012, č. 64, leden, s. 11-13
Annotation: Rozhovor s P. Veselým o sochařství, umělecké inspiraci, literární tvorbě a společnosti.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2016, č. 36, 5. 9.
Annotation: Fejeton na téma básnická inspirace a básnická tvorba, který byl inspirován autorovou cestou do Rumunska. K fejetonu je připojena báseň "Nechtěl...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 4, prosinec, s. 334-339
Annotation: Úvaha o vztahu filmu a divadla, jejich spojitostech i různicích a vzájemné inspiraci, odrážející se od příkladu filmového záznamu (dle Pavlovského...
Article
6
Annotation: Popularizační brožura představující obrazově-textové databáze Filosofického ústavu AV ČR, které slouží k evidenci, popisu a zkoumání recepce...
Book
7
In: Litanie prekariátu. -- S. [300]-[303]
Annotation: Seznam literatury; s Poznámkami (s. [304]-[400]).
Book Chapter
8
In: Politik. -- Roč. 7, 1873, č. 292, 23. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o obrazu Václava Brožíka, který je vystavován v Praze a jehož námětem je smrt sv. Irie; připojeno německé básnické zpracování původní...
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 25, 5. 2., s. 16
iHned.cz [online]. -- 5. 2. 2018
Annotation: Zpráva o výstavě a vydání knihy věnované koberci, který inspiroval K. Čapka.
Article
10
by Maritain, Raissa, 1883-1960, Maritain, Jacques, 1882-1973
Published Praha : Triáda, 2017.
Annotation: Soubor esejů o smyslu v poezii, vztahu poezie a mystiky, vztahu umění a poezie a o básnické zkušenosti; s uvedeným doslovem, Bibliografickou poznámkou...
Book
11
by Všetečka, Jiří, 1937-
Published Praha : Nadas, Nakladatelství dopravy a spojů, 1987.
Annotation: Fotografická publikace k úryvkům z Komenského spisu.
Book
12
by Toy Box, 1978-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Příručka pro začínající komiksové tvůrce provází procesem vzniku komiksu od prvotní inspirace přes scénář a storyboardy až ke konečnému...
Book
13
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 1
Annotation: Anketa o inspiračních zdrojích literární, hudební a výtvarné tvorby; připojena bio-bibliografická poznámka o J. Srbové.
Article
14
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 39, 1983, č. 35, 11. 2., s. 5
Annotation: Baruch Jožka; o bezručovské inspiraci v jeho malířském díle; s výňatkem z malířovy vzpomínky na P. B.
Article
16
Published Vodňany : Roztoky u Prahy : Městské muzeum a galerie ; Středočeské muzeum, 1988.
Annotation: Katalog výstavy, se studií: Vlček Tomáš, Výtvarné umění v životě a díle básníka vizí a snů ([30 s.]), s kapitolami: Novým chápáním...
Book
17
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 218-220
Annotation: Stať pojednává o S. Lolkovi a jeho výtvarné tvorbě, zvláště o jeho kresbách s lesními motivy, které inspirovaly L. Janáčka a R. Těsnohlídka.
Book Chapter
18
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 2, s. 95-11
Annotation: Referát o vzniku tzv. filmového muzikálu; autor začíná zeširoka už Edisonovým vynálezem kinetoscopu v roce 1894, pokračuje vznikem zvukového...
Article
20
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 4, 1960, s. [297]-[319]
Annotation: Interpretace surrealistického obrazu D. Tanningové, jež anketní formou podala Z. Holubová a P. Král. Texty doprovází úvodní slovo a shrnující...
Article