By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Klodová, Lenka, 1969-
Published Brno : FaVU : Host, 2016.
Annotation: Monografie představuje soubor případových studií tzv. "nahých situací" z vlastní umělecké, pedagogické a kurátorské praxe autorky; autorka...
Book
2
by Fink, Gerhard, 1934-
Published Olomouc : Votobia, 1996.
Annotation: Příručka stručně charakterizuje ve formě slovníkových hesel postavy řecké a římské mytologie; s úvodem (s. 5-8), s tabulkami rodokmenů,...
Book
3
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 4, 11. 10., s. 6-7
Annotation: Stať.
Article
4
by Winter, Tomáš, 1974-, Machalíková, Pavla, 1972-, Pech, Milan, 1977-, Czumalo, Vladimír, 1954-
Published Řevnice : Praha : Arbor vitae societas ; Artefactum, [2019].
Annotation: Kolektivní monografie představuje katalog výstavy věnované českému a slovenskému lidovému umění mezi lety 1800-1960, přičemž uvedená díla...
Book
5
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 57, 2018, s. 53-55
Annotation: Rozhovor s malířem a ilustrátorem P. Čuhaničem o jeho malířských vzorech a o jeho vztahu k malování.
Article
6
Annotation: Publikace k stejnojmenné výstavě Západočeské galerie, obsahuje studie Evy Bendové a Kateřiny Piorecké; se Seznamem exponátů (s. 61-65); se Seznamem...
Book
7
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 3, 1949/1950, č. 1, s. 40-42
Annotation: Článek o inspiraci dramat E. Bozděcha v českých reáliích a historii.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 196, 24. 8., s. [11]
Annotation: Rozhovor o výtvarném umění a životním stylu K. Saudka. Rozhovor vznikl 11. 4. 2006.
Article
9
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 9, 2012, č. 2, prosinec, s. 320-324
Annotation: Recenze.
Article
10
by Guziur, Jakub, 1978-
Published Praha : Revolver Revue, 2018.
Annotation: Monografie se věnuje básníkovi Ezru Poundovi a jeho mediálním obrazům v současné západní kultuře; s Poznámkami (s. 104-148); s Literaturou...
Book
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 6, 16. 3., s. 7
Annotation: Glosa výstavy fotografií rukou básníků, které vyšly knižně pod stejnojmenným názvem.
Article
12
by Klínková, Hana, 1963-, Olič, Jiří, 1947-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 1999.
Annotation: Pojednání, s texty: Šumava Josefa Váchala (s. 2-8), Německá důkladnost Váchalovy Šumavy (s. 9-11).
Book
13
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 138, 2015, č. 1/2, s. 189-192
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 4, 7. 2., s. 4
Annotation: Recenze na knihu biblických přísloví v různých překladech doplněných ilustracemi M. Plotěné.
Article
15
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 36, s. 81-83
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos, Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Article
16
Annotation: Kolektivní monografie vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 4. května až 25. září 2016 v Galerii hl. města Prahy;...
Book
17
by Bártl, Lukáš, 1982-
Published Řevnice : Cheb : Arbor vitae ; Galerie výtvarného umění, 2018.
Annotation: Katalog výstavy mapuje umělecký proud všedního dne ve fotografii padesátých a šedesátých let 20. století, který svůj umělecký jazyk tvoří...
Book
18
by Vybíral, Zdeněk, 1971-, Smrčka, Jakub, 1974-
Published Tábor : Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, 2015.
Annotation: Výpravná jubilejní publikace připomínající osobnost Jana Husa.
Book
19
In: Sny. -- S. 88-90
Annotation: Doslov; s Poznámkami (s. 91).
Book Chapter
20
by Šmahel, František, 1934-
Published Praha : Argo, 2012.
Annotation: Monografie věnovaná imaginaci středověkých lidí ve vztahu k fiktivním postavám divých lidí, kteří v pozdním středověku reprezentovali ideál...
Book