By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Jirásková, Marie, 1964-, Jirásek, Pavel, 1963-
Published Praha : Karel Kerlický - KANT ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie definuje rysy, které charakterizují českou loutku, na niž nahlíží nejen z hlediska teatrologické funkce, ale také jako...
Book
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 628-631
Annotation: Recenze dvou výstav.
Article
4
by Zemina, Jaromír, 1930-
Published Řevnice : Arbor vitae, 2017.
Annotation: Sborník komentářů k výstavám českých i zahraničních výtvarných umělců, úvah a glos o umění, galerijní práci a sběratelství, drobných...
Book
5
In: Literka. -- Roč. 11, 2017, č. 3, 6. 3.
Annotation: Zpráva o souboru, který je soustředěn v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
6
by Brodský, Pavel, 1954-, Šumová, Martina
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2020.
Annotation: Katalog středověkých a raně novověkých rukopisných zlomků původem z různých zemí oblasti latinské kultury, uložených ve Sbírce grafiky...
Book
7
In: Osudy konfiskátů : výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. -- ISBN 978-80-88283-31-7. -- S. 11-17
Annotation: Předmluva podává základní informace o výzkumu provenience kulturních statků, shrnuje zaměření předkládané kolektivní monografie (převážně...
Book Chapter
8
Published Brno : Masarykova univerzita : Books & Pipes, 2019.
Annotation: Sborník studií předních českých a zahraničních kunsthistoriků k tématu znalectví, interpretace a sběratelství umění raného novověku vydaný...
Book
9
by Dačeva, Rumjana, 1941-
Published Praha : Památník národního písemnictví, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Publikace věnovaná kolekci českého umění výtvarné sbírky Karáskovy galerie obsahuje úvodní studie, medailony umělců zastoupených v Karáskově...
Book
10
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 8, 4. 9.
Annotation: Informační glosa o novoročenkách M. Plotěné, které byly uloženy v Památníku písemnictví na Moravě.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 2, září, s. 260-288
Annotation: Studie zaměřená na osobnost Leopolda Jana Šeršníka, obsahuje 11 dopisů Janu Petru Cerronimu a 12 dopisů Janu Jakubu Czikannovi. Korespondence je...
Article
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 47, 2015, s. 247-252, s. 151-155
Annotation: Studie.
Article
14
by Šetlík, Jiří, 1929-
Published Benešov : Muzeum umění a designu Benešov, 2019.
Annotation: Publikace vycházející k devádesátinám J. Šetlíka postupně vznikala jako záznam Šetlíkova komentáře k vlastní sbírce umění; s medailonem...
Book
15
by Heilandová, Lucie, 1980-
Published Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.
Annotation: Monografie představuje sbírku výtvarného umění (především grafiky) Rajhradského kláštera a věnuje se i sběratelství a uměleckému mecenátu...
Book
16
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 1, 1945, č. 2, s. 13
Annotation: Rozhovor s E. Fillou o orientálním umění.
Article
17
Annotation: Katalog výstavy představuje výběr ze sochařské pozůstalosti zakladatele českého moderního sochařství Ladislava Šalouna; s Katalogem děl (s....
Book
18
by Rusinko, Marcela, 1976-
Published Brno : Barrister & Principal Publishing, 2018.
Annotation: Monografie pojednává téma soukromého sběratelství moderního umění u nás po druhé světové válce a jeho proměn v podmínkách státního socialismu,...
Book
19
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 12, 2017, s. 189-221
Annotation: Studie pojednává o rytinách J. J. Balzera ze sbírek Strahovské knihovny pořízených podle obrazů malíře N. Grunda umístěných ve Strahovské...
Article
20
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 78, 2. 4., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 6. 4. 2019
Annotation: Článek o sbírce V. Trmala, jež obsahuje díla z výtvarné i literární tvorby J. Váchala a již vystavuje Galerie Kodl.
Article