By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 5, 20. 3. 1948, příl. Blok P, s. 70-73
Annotation: Studie o uměleckém realismu.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 10, 15. 5., s. 17
Annotation: Přípravné poznámky ke studii "Umění na cestě z postmodernismu: angažované, nebo radikální?"
Article
3
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1959, č. 12, prosinec, s. 744-747
Annotation: Studie vidí odraz střetu kapitalismu a socialismu v umění jako střet realistických a formalistických (protirealistických) směrů. Za nejkrajnější...
Article
4
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, s. 78
Annotation: Článek o soudobém českém výtvarném umění.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 189, 14. 8., příl. Pátek, č. 33, s. 22-27
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 534-539
Annotation: Pokus o definici umění.
Article
7
by Czech, Jan, 1951-
Published Praha : Pražská scéna, 1996.
Annotation: Filozofický esej, s úvodem a s kapitolami: Diskurs; Dvě skutečnosti; Subjekt; Krása; Věčnost; Mlčení; Kontemplace; Příběh; Poslání; Utrpení;...
Book
8
Published Brno : Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, 1946-1949.
Journal
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 71
Annotation: Podle autora je v rámci socialistického umění třeba udržovat jistý pluralismus.
Article
10
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1946, č. 12, 16. 1., s. 5-6
Annotation: Glosa.
Article
11
In: Pocta Vladimíru Boudníkovi : (+1968) [samizdat]. -- S. [1]-[5]
Annotation: Soubor výňatků z Boudníkových deníkových záznamů a dopisů dokumentujících umělcovo myšlení a prožívání světa, včetně jeho snah o...
Book Chapter
12
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 8-15
Annotation: Rozhovor s historičkou umění, mj. o její níže uvedené knize. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Milena Bartlová".
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 404
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmem "realismus" v umění.
Article
15
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 18, 1970, č. 5, s. 525-530
Annotation: Studie; se zřetelem k výtvarnému umění.
Article
16
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 3, březen, s. 13-15
Annotation: "Rozhodnutí o příslušnosti architektury podle její podstaty znamená především ozřejmit si dva její nadřaditelné duchovní pojmy - pojem vědy...
Article
17
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 61, 2013, č. 4, s. 310-324
Annotation: Studie.
Article
18
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 720
Annotation: Poznámky o soudobém českém a tzv. západním umění.
Article
19
In: Jen pro blázny [samizdat]. -- Č. 2,5, 1981, listopad/prosinec, s. [46-54]
Annotation: Umělecká kritika Knížákových performancí.
Article
20
In: Jen pro blázny [samizdat]. -- Č. 1, 1981, březen, s. [35]
Annotation: Esej o moderní fotografii 80. let.
Article