By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 132, 7. 6., s. 6
Annotation: Bilanční článek.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 1, 1. 1., s. 8
Annotation: Soubor výroků (gnóm a axiómů) J. Čapka - především o umění.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 5, 1949, č. 135, 10. 6., s. 2
Annotation: Glosa o významu umění v životě.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 2, únor, s. [1]
Annotation: Citát na úvod.
Article
5
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 9, květen 1957, s. 305-306
Annotation: Poznámky o soudobém umění a jeho společenských souvislostech.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 14, 27. 5., s. 2-3
Annotation: Úvaha o povaze umění.
Article
7
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 1, 1945, č. 1, 25. 8., s. 11
Annotation: Glosa nutnosti vývoje umění bez ideových a politických požadavků.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 11, listopad, s. 486-489
Annotation: Stať o vztahu proletariátu k umění.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 4, 5. 1., s. 9
iHned.cz [online]. -- 5. 1. 2017
Annotation: Úvaha o umění jako o umělém výtvoru, které se stává reálnějším než realita sama.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 5, květen, s. 193-195
Annotation: Článek zmiňuje problémy, které by se měly stát tématem sjezdu kultury, např. izolovanost jednotlivých uměleckých oborů či formulace budoucích...
Article
12
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 1, 1945, č. 7, 6. 10., s. 109
Annotation: Glosa vyzývá k tvorbě optimistického umění.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 12, prosinec, s. 555-557
Annotation: Stať.
Article
14
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. 2, 1989, č. 9, červen, s. [167]-[179] (1-3)
Annotation: Fejeton o umění a zodpovědnosti umělce vůči společnosti; s přípiskem: Curych.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 10, 23. 5., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
16
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [18], 1971, jaro, s. 13
Annotation: Článek o vztahu revoluce, která se opírá o vědecké poznání skutečnosti, a umělecké tvorby, která se nemá vyhýbat sociálním otázkám.
Article
17
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 16, 29. 4. 1948, s. 247-248
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, 16. 10. 1947, s. 1-2; č. 2, 30. 10. 1947, s. 20-22
Annotation: Glosa o postavení spisovatele v současném světě.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 7-17
Annotation: Esej (úryvek ze stejnojmenné knihy) představuje kritiku současného společenského postavení umění, které je často považováno pouze za estetický...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 13-26
Annotation: Autor se v eseji zamýšlí nad vztahem umění a uměleckého zobrazování a teologickým myšlením a dogmaty; domnívá se, že pohodlí a banalita...
Article