By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...výbory...
In: Venkov. -- Roč. 6, 1911, č. 99, 27. 4., s. 9
Annotation: Na obhajobu výborů z klasiků, jež se v poslední době často vydávají. Klasika.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 5, 1953, č. 4, duben, s. 123-124.
Annotation: Článekse věnuje vzájemné spolupráci těchto dvou institucí.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 12, prosinec, s. 276-277.
Annotation: Článek se věnuje vzájemnému vztahu mezi místními národními výbory a knihovnami (dle směrnic ministerstva školství a kultury mají národní...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 5, květen, s. 98-101.
Annotation: Článek F. Novotného se věnuje vztahu mezi lid. knihovnami a nár. výbory. Autor apeluje, aby národní výbory více zasahovaly do fungování knihoven,...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 7, červenec, s. 158.
Annotation: F. Morávek popisuje spolurpcái lidové knihovny a národního výboru, jaké jsou výhody této spolupráce. Knihovnu chápe jako "osu veškerého kulturního...
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 6, červen, s. 133
Annotation: Knihovník z Okresní lidové knihovny ve Vsetíně kritizuje nedostatečný zájem národních výborů o knihovny, zejména v souvislosti se zákonem...
Article
7
...výbory...
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- [11. 4. 2008]
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 2, únor, s. 43-44.
Annotation: Článek popisuje, jakým způsobem metodicky pomáhat knihovnám, referuje o novém vydání metodik, které jsou psány s ohledem na předvolební kampaň...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 59, 5. 11. 1948, s. 2
Annotation: Zpráva o vyhlášení soutěže o nejlepší divadelní hru s námětem pracujícího lidu a socialistické společnosti.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 1, leden, s. 8-10.
Annotation: Článek se věnuje vztahu a spolupráci lidových a závodních knihoven, které patří do kategorie knihoven odborných. Kdo se má o ně starat, jaký...
Article
11
...výbory...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 46, 14. 11., s. 17
Annotation: Poznámka o právě vycházejícím výboru z básní Jiřího Žáčka, připojená k ukázce z knihy.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 12, prosinec, s. 276.
Annotation: Článek. Knihovnice z Místní lidové knihovny Velim popisuje spolupráci knihovny s místním národním výborem - výbor zajistil knihovně větší...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 2, únor, s. 28-33.
Annotation: R. Málek v článku popisuje, jak bude probíhat předvolební kampaň v knihovnách, jaké akce se budou pořádat. Článek obsahuje části: Texty...
Article
14
...výbory...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 9, s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 550, 2. 11., s. 4
Annotation: O chystaném vydání: Pallas Gustav výboru ze skandinávské literatury.
Article
16
...výbory...
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 280, 2. 12., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2020
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 36, 9. 9., s. 55
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace výboru básní autora "Odkud to přichází?".
Article
18
...výbory...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 4, s. 83
Annotation: Recenze.
Article
19
...výbory...
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 2. 2008
Annotation: Recenze na výbor básní V. Pospíšila "Kalikrů kalikým".
Article
20
...výbory...
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- [19. 12. 2008]
Annotation: Recenze.
Article