By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Hradec Králové : Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, 1998.
...východní Čechy...
Annotation: Bibliografický soupis; s Úvodem (s. 2), se soupisem Použitá literatura (s. 3-4), s Abecedním seznamem peridoik (s. 5-77, 754 položek), s místním...
Book
2
...východní Čechy...
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 4, s. 205-212
Annotation: Kritický přehled sítě a instruktivní závěry o zřizování a činnosti literárních muzeí.
Article
3
by Květenský, Vlastimil, 1932-1997
Published Hradec Králové : Kruh, 1969.
...východní Čechy...
Annotation: Soupis dokumentů k dějinám knihoven s 1274 záznamy.
Book
4
...východní Čechy...
In: Oko. -- R. 1992/1993, č. 2, zima 1993, s. 27-28
Annotation: O kulturním životě ve východních Čechách, mj. o zániku nakladatelství Kruh.
Article
5
by Doubrava, Aleš, 1935-1993
Published Hradec Králové : [s. n.], 1979
...východní Čechy...
Annotation: Přehledová studie s kapitolami Přechod od feudalismu ke kapitalismu a národní obrození, Severovýchodní Čechy v 2. polovině 19. století a v období...
Book
6
by Vích, František, 1932-1996
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1973
...východní Čechy...
Annotation: Mj. s částí Kultura - hodnocení, rozvoj (záznamy č. 2049 - 2128).
Book
7
...východní Čechy...
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 0, květen, s. 32-35
Annotation: Přehled nejvýznamnějších literárních osobností od nejstarších dob po současnost.
Article
8
...východní Čechy...
In: Národní listy. -- Roč. 56, 1916, č. 355, 23. 12., s. 4
Annotation: Dne 23. prosince 1916 vyjde v Pardubicích nový krajanský časopis Východočeské noviny.
Article
9
Published Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 1974
...východní Čechy...
Book
10
...východní Čechy...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 59, 12. 3., s. 4
Annotation: O vztahu Z. N. k východním Čechám.
Article
11
...východní Čechy...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 12. 6., s. 5
Annotation: Glosa o literárních časopisech vycházejících ve východních Čechách.
Article
12
...východní Čechy...
In: Listy katedry historie a Historického klubu : - pobočky Hradec Králové. -- R. 1995, č. 9, s. 42-74
Annotation: Historická studie.
Article
13
...východní Čechy...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 18, 1999, s. 19
Annotation: Topografický článek; s úryvkem z novely.
Article
14
...východní Čechy...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 45, 9. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
...východní Čechy...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 20, 18. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 12
Annotation: Recenze sborníku ukázek z děl autorů z východních Čech o Rusku.
Article
16
...východní Čechy...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 282, 284, 285, 288, 1. 12.-8. 12., s. 4
Annotation: Přehledový článek o odrazu sovětské skutečnosti v tvorbě východočeských současných básníků.
Article
17
...východní Čechy...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 27, 2. 7., s. 29
Annotation: Recenze regionální literární ročenky; v rubrice Knihy.
Article
18
...východní Čechy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 2, s. 74-75
Annotation: O pobytu B. N. v Polné na Českomoravské vrchovině v letech 1840-1842.
Article
19
...východní Čechy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 13, 16. 1., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze regionální literární ročenky.
Article
20
...východní Čechy...
In: Jaroměřské noviny. -- Roč. 5, 1997, č. 1/2, leden/únor, s. 6-7
Annotation: Soupis událostí a akcí období 1862-1996 spjatých se jménem B. N. (s podrobnějším záběrem na východočeský region).
Article