By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 129, 2. 6., s. 2
Annotation: Článek o literatuře jako výchovném nástroji.
Article
2
In: Posel z Budče. -- Roč. 2, 1849, č. 5, 1. 2., s. 79-80
Annotation: Zdůraznění nutnosti správné výchovy a dobrého vzdělání mládeže, aby si v budoucnu mohl český národ uhájit práva a svobody dané konstitucí.
Article
3
Published Praha : Al. P. Kryf : Karel Stan. Sokol, 1889-1892.
Journal
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 216, 13. 9., s. 3
Annotation: Článek o významu čtení.
Article
5
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 6/7, červen/červenec, s. 292-294
Annotation: Glosa o různých problémech při provozování osvětové činnosti.
Article
6
In: Naše doba. -- Roč. 7, 1899/1900, č. 2, listopad 1899, s. 119-122
Annotation: Úvaha o potřebě reformy učitelských ústavů.
Article
7
Published Nový Bydžov ; Hořice v Podkrkonoší ; Praha : Antonín Klouda, 1894-1914.
Journal
8
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 47 (7), 1949, č. [4], příl. Slezská tvorba, č. 4, s. 85-86
Annotation: Glosa.
Article
9
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Victoria Publishing, 1995.
Annotation: S úvodem a s kapitolami Počátek počátků, Čtení jako vstup do nového světa, Dítě a čtenářský výběr, Cesta k literatuře, Prostor literatury...
Book
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [65], 1949, č. 96, 24. 4., s. 6
Annotation: Článek o vzdělávání v oblasti knihoven na školách.
Article
11
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 8, 20. 2., s. 5
Annotation: Článek o situaci kultury.
Article
12
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 5, s. 196
Annotation: Článek o kulturním životě a kulturní výchově mladých v podnicích.
Article
13
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 11, 14. 3., s. 5
Annotation: Kritická glosa o konceptu lidovýchovy v oblasti výtvraného umění.
Article
14
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 10, 15. 12., s. 10
Annotation: Článek o oblibě knižnice ROD v automobilových závodech v Praze.
Article
15
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství : Fortuna, 1959-.Plzeň : Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Journal
16
Published Praha : Šolc a Šimáček : K. Hipman : L. Hipman, 1904-1929.
digitalizovaný dokument
Journal
17
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 17, 2. 6., s. 3
Annotation: Článek o významu knihoven pro lidovýchovu.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [852]-[854]
Annotation: Článek o vývoji a rostoucí popularitě televizních her, jejich funkci zábavní, ale i výchovné.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 2, říjen 1981, s. 64-72
Article
20
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 31
Annotation: Autor předkládá statistiku, jež ukazuje souvislost mezi sociálním prostředím a četbou.
Article