By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...výročí...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 32, 7. 8., s. 5
Annotation: Medailon k jubileu 12. 8.
Article
2
...výročí...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 41, 8. 10., s. 979-980
Annotation: Stať o J. Š. Kubínovi k jeho 95. narozeninám.
Article
3
...výročí...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 522
Annotation: O dětském časopise Mateřídouška, k 15. výročí jeho existence.
Article
4
...výročí...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 523-524
Annotation: O dětském časopise Mateřídouška, k 15. výročí jeho existence.
Article
5
...výročí...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 75, 29. 3., příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Medailon.
Article
6
...výročí...
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 275, 7. 10., s. 6
Annotation: Uvedena stať: Hrabě Ivo Vojnovič, chorvatský spisovatel, slaví 9. října 60. narozeniny. Nárys a ocenění jeho literární činnosti. (Vojnovič...
Article
7
8
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 11-12
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 98, 8. 4., večerní vydání, s. 1
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 168, 21. 6., s. 1
Annotation: O tryzně na Staroměstském náměstí v Praze k uctění památky popravených českých pánů.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 210, 8. 9., s. [4]
Annotation: Úryvky z několika novinových článků Julia Fučíka, otištěné k 6. výročí jeho popravy.
Article
12
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 10, 1954, č. 62, 14. 3., s. 4
Annotation: Úryvek z delší básně.
Article
14
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 2, 1987, 1. 11., s. [5-7]
Annotation: Apel na současnou inteligenci prostřednictvím odkazu T.G.M., vyzdvižení jeho přínosu demokratické společnosti.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 26. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o vymáhaných jubilejních článcích v novinách.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 132, 4. 6., s. 5
Annotation: Báseň otištěná k 75. výročí narození S. K. Neumanna.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 132, 4. 6., s. 5
Annotation: Báseň otištěná k 75. výročí narození S. K. Neumanna.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 132, 4. 6., s. 5
Annotation: Báseň otištěná k 75. výročí narození S. K. Neumanna.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 30, 1950, č. 213, 8. 9., s. 3
Annotation: Článek J. Fučíka z Rudého práva (leden 1942), přetištěno k 7. výročí autorova úmrtí.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 69, 1953, č. 12, 10. 2., s. 2
Annotation: Báseň k narozeninám Z. Nejedlého.
Article