By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 6, červen, s. 147-149.
Annotation: A. Mazur popisuje zkušenosti s putovními výstavami knih, návrhy, jak by měly vypadat a jak s nimi zacházet.
Article
2
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 120, 1951, č. [1], s. 127-128
Annotation: Stať shrnuje obsah výstavy a zároveň připomíná historii kodexu a způsob, jakým se dostal do sbírek Národního musea.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 215, 14. 9., s. 5
Annotation: Článek o Kralické bibli a o výstavě v Klementinu k výročí jejímu vydání.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 215, 14. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s jedním z autorů výstavy k 400. výročí vydání Bible kralické (Klementinum, do 3. 11. 2013).
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 9, Recenzní příloha, s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 1999, č. 67, 20. 3., příl. Haló na sobotu, s. 3 (7)
Annotation: Referát o výstavě v Muzeu J. A. Komenského v Přerově.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 44, 29. 10., s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě Bible kralická 1613-2013, která je instalovaná v Galerii Klementinum do 3. 11. 2013.
Article
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 5, 1955, č. 25, 23. 6., s. 7
Annotation: Dojmy z pražské výstavy Krásné české knihy.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 127, 25. 8., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o výstavě v Moskvě: Deset let lidově demokratického Československa.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 36, 12. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o chystané výstavě Vyšehradského kodexu.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 193, 19. 8., s. 5
Annotation: Zpráva (s fot.) o vystavení nejstaršího dochovaného překladu bible do češtiny (Bible litoměřicko-třeboňská) v litoměřickém muzeu.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 11, 2002, č. 27, 2. 7., s. 14
Annotation: Článek o výstavě a řadě doprovodných akcí.
Article
13
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 120, 1951, č. [1], s. 127
Annotation: Zpráva podává základní informace o výstavě, kterou pořádalo oddělení rukopisů a starých tisků Národního muzea.
Article
14
In: Moravská Orlice. -- Roč. 18 (27), 1889, č. 200, 1. 9., s. 1-2; č. 202, 4. 9., s. 1-2
Annotation: Původní dopis. Autor provádí pavilony států střední a jižní Ameriky na světové výstavě v Paříži.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 264, 5. 11., s. 3
Annotation: O výstavě Knižní ilustrace 1953 v galerii Kniha na Národní třídě.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 135, 11. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o konání stejnojmenné výstavy.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 30. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 5, s. 2
Annotation: Referát o brněnské výstavě Signály z neznáma, věnované historii českých komiksů.
Article
18
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2002, č. 4, srpen, s. 49-50
Annotation: Referát o blíže neurčené výstavě v Praze; v autorově rubrice Sloupky.
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 103, 29. 5., s. 12
iHned.cz [online]. -- 29. 5. 2003
Annotation: Komentář k českým knižním veletrhům.
Article
20
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 11, 27. 10., s. 18
Annotation: Článek o čtení souvisejícím s vydáním nového překladu Bible.
Article