By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 114, 6. 5., s. 11
Annotation: Referát o 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
2
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 112, 13. 5., s. 3
Annotation: O zahájení 4. mezinárodního knižního veletrhu.
Article
3
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 114, 16. 5., s. 1
Annotation: Zpráva shrnující průběh veletrhu.
Article
4
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: O 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
5
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 112, 13. 5., s. 2
Annotation: O zahájení 4. mezinárodního knižního veletrhu a prvních autogramiádách.
Article
6
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 110, 11. 5., s. 7
Annotation: O programu 4. mezinárodního knižního veletrhu.
Article
7
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 113, 14. 5., příl. Národní 9, č. 20, s. 3
Annotation: Referát o 4. Mezinárodním Pražském knižním veletrhu.
Article
8
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 1, 3
Annotation: Přehledová stať o programu 4. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu a festivalu spisovatelů v Praze (12.-15. května v Paláci kultury).
Article
9
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: Referát o 4. mezinárodním knižním veletrhu.
Article
10
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 158, 8. 7., s. 11
Annotation: Zpráva o chystaném veletrhu Svět knihy, který připravují Svaz českých knihkupců a vydavatelů a Svaz vydavatelů, knihkupců a nakladatelů na...
Article
11
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 192-193
Annotation: Referát.
Article
12
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 26, 7. 7., s. 9
Annotation: Rozhovor s majitelem a ředitelem firmy I. T. E. Technical Services, organizátorem českého knižního veletrhu s mezinárodní účastí (bude pod názvem...
Article
13
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 225, 24. 9., s. 3
Annotation: Zpráva.
Article
14
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 233, 4. 10., s. 7
Annotation: Referát.
Article
15
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 233, 4. 10., s. 13
Annotation: Referát o chystaném veletrhu Svět knihy'95.
Article
16
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 31, 24. 8., s. 1
Annotation: Informativní stať o dvou chystaných veletrzích v Praze, zejména o nově vznikajícím "českém", který se bude pod názvem Svět knihy '95 konat...
Article
17
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 236, 7. 10., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
18
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 276, 24. 11., s. 5
Annotation: Referát o problémech s organizací knižního veletrhu.
Article
19
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 3, 1994, č. 250, 24. 10., s. 3
Annotation: O 4. podzimním knižním trhu v Havlíčkově Brodě (ukončen 22. 10.).
Article
20
...výstavy s literární tematikou a knižní veletrhy...
In: Bulletin Historického ústavu ČAV. -- ISSN 0862-7126. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 25. 9., s. 7
Annotation: O výstavě, konané 21. 8.-12. 9. 1990.
Article