By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2009, č. 18, s. 68-70
Annotation: Článek o vinohradu, který spoluvlastnili spisovatelé I. Jelínek a J. Mucha, a vinětě malíře O. Kubína.
Article