By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Moravané v nedávné minulosti. -- s. 214-215
Annotation: Medailon malířky a básnířky M. Březinové ke knize jejích vzpomínek, deníkových záznamů a zápisů vyslechnutých příběhů, s úvodním...
Book Chapter
2
In: Sépiové malby. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva; - s dalšími komentáři editora: Váhavci a samotáři: paměť básní a kreseb (s. 97-99: ediční poznámka k výboru a medailonek ilustrátora...
Book Chapter