By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 5, říjen, s. 774-784
Annotation: Heuristicky zaměřená studie se po rekapitulaci válečné a těsně poválečné činnosti básníka a výtvarníka O. Mizery zaměřuje na závěrečná...
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 6, červen, s. 25-27
Annotation: Kapitola z monografie o J. Čapkovi.
Article
3
4
Annotation: Publikace pojednává téma českého živlu ve Francii z osobního i nadosobního hlediska (kapitoly S. Boučka seznamují s historií české imigrace...
Book