By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 4, 1990, duben, s. 30-31
Annotation: Článek o kresbách a akvarelech V. Sedláčka slovem evokuje umělcovo prosté znázornění - především polabské - krajiny.
Article